FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  17. – 24. 07. 2022

 

17. 07. Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša

Za farníkov

18. 07. Pondelok Féria
súkromná Na úmysel ordinára
19. 07. Utorok Féria
18:00 + Štefan Peťovský, Kamil Dubeň a Stanislav Šatura
20. 07. Streda Féria
06:30 + Soňa Kotrecová, Štefan Malacký a Alžbeta Rigová
21. 07. Štvrtok Féria
18:00 + Viera Šaturová, mesačná sv. omša
22. 07. Piatok SV. MÁRIE MAGDALÉNY, sviatok
06:30 + Daniel Vöröš
23. 07. Sobota SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
súkromná Na úmysel ordinára
24. 07. Nedeľa 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za zdravie Bronislavy

Za Božie požehnanie pre rodinu Kuklovú

 

Z dôvodu čerpania dovolenky dva týždne nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem vám za milodary – pre potreby farnosti ste prispeli sumou 235,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy