FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  24. – 31. 07. 2022

 

24. 07. Nedeľa 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za zdravie Bronislavy

Za Božie požehnanie pre rodinu Kuklovú

25. 07. Pondelok SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok
súkromná Na úmysel celebranta
26. 07. Utorok Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
18:00 Za živé a zosnulé Anny
27. 07. Streda Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
06:30 + Imrich, Rozália a Jozef
28. 07. Štvrtok Féria
18:00 + Juraj Sabo a starí rodičia z oboch strán
29. 07. Piatok Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
06:30 + Milan
30. 07. Sobota Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka
súkromná Na úmysel celebranta
31. 07. Nedeľa 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farnosť

Stanislav Beňo, nedožitých 70 rokov

 

 

V mojej neprítomnosti v prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Povzbudzujeme všetkých mladých v našej farnosti k účasti na Celoslovenskom stretnutí mládeže, ktoré sa koná v tomto roku v našej nitrianskej diecéze v Trenčíne od štvrtka 28. júla do nedele 31. júla 2022. Všetky potrebné informácie o stretnutí nájdete na stránke: https://narodnestretnutiemladeze.sk/

Rímskokatolícka Farnosť sv. Anny v Lehote nás pozýva na Mariánsku púť 31. júla 2022. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.

Ďakujem vám za milodary, pre potreby farnosti ste prispeli za uplynulý týždeň sumou 190,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy