FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  31. 07  – 07. 08. 2022

 

31. 07. Nedeľa 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Stanislav Beňo, nedožitých 70 rokov

01. 08. Pondelok Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
súkromná Na úmysel celebranta
02. 08. Utorok Féria
18:00 + zosnulí z rodín Hlavačková, Olejárová a Bradáčová
03. 08. Streda Féria
06:30 + Anton Šebo
04. 08. Štvrtok Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
18:00 + Dagmar Táborská a Táňa Rolfesová, mesačná sv. omša
05. 08. Piatok Prvý piatok v mesiaci
18:00 + Igor Oravský, mesačná sv. omša
06. 08. Sobota PREMENENIE  PÁNA, sviatok
07:00

14:00

Poďakovanie za 50 rokov života Petra a prosba o zdravie a Božie milosti pre neho

       Sviatosť manželstva (Billa a Biháryová) bez sv. omše

07. 08. Nedeľa 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

 

Za farníkov

+ Roman Štefanka, 1. výročie

       Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

 

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok doobeda.

V sobotu 06.08.2022 o 14:00 hod. chcú uzavrieť sviatostné manželstvo: Slavomír Billa a Dominika Biháryová, obaja bývajúci vo farnosti Lužianky.

V sobotu 13.08.2022 o 13:00 hod. chcú uzavrieť sviatostné manželstvo: Adrián Gála a Martina Dobiasová, obaja bývajúci vo farnosti Lužianky.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to včas nahlási na farskom úrade.

Ďakujem vám za milodary, pre potreby farnosti ste prispeli sumou 220,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy