• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho Milosrdenstva 24.04.2022

FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   24. 04. – 01. 05. 2022

24. 04. Nedeľa 2. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA
08:00

10:00

15:00

+ Soňa Kotrecová a Štefan Malacký, mesačná sv. omša

+ František Čápora, manželka Mária a rodičia z oboch strán

       Eucharistická adorácia v hodine Božieho milosrdenstva

25. 04. Pondelok SV. MARKA, EVANJELISTU, sviatok
súkromná Za zdravie a Božie požehnanie
26. 04. Utorok Féria
18:00 + Júlia Révayová, 1. výročie
27. 04. Streda Féria
06:30 + Jaroslav Vaško, Jaroslav Baracký, rodičia a starí rodičia Barackí
28. 04. Štvrtok Féria
18:00 + Irena a Ladislav Steinemannoví
29. 04. Piatok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
18:00 + zosnulí z rodiny Šantavej
30. 04. Sobota Féria
08:00 + zosnulí z rodiny Kapustovej
01. 05. Nedeľa 3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

 

10:00

 

Za farníkov

       Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Poďakovanie za milosti a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 

Odpustky v nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz, splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca), pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

V piatok 29. 04. po večernej sv. omši cca 18:45 budú mať na fare stretnutie birmovanci, ktorí neboli na poslednom birmovaneckom stretnutí pred Veľkou nocou.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 390,-€ a v zbierke pri Božom hrobe 730,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Sekretariát KBS nám poslal nasledujúce vyjadrenie slovenských biskupov:

„Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

Informačný servis nitrianskej diecézy