FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  15. – 22. 10. 2023

15. 10. Nedeľa 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na obnovenie presbytéria kostola

08:00

10:00

+ Pavol Poláčik a Pavol Gajdošík

Za dar oslobodenia a Božie milosti pre rodinu

16. 10. Pondelok Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
súkromná Za farníkov
17. 10. Utorok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 + Emília a Alojz Mikuloví
18. 10. Streda SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok
06:30

18:00

+ Štefan a Vilma Peťovskí, Kamil Dubeň a Stanislav Šatura

Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier

19. 10. Štvrtok Sv. Pavla od Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka
18:00

 

+ Irena, Erika a Stanislav

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

20. 10. Piatok Féria
06:30

16:30

Za farníkov

eRko-stretko pre deti na fare

21. 10. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
08:00 + Mária Mikulášiková
22. 10. Nedeľa 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

Po sv. omšiach zbierka na misie

08:00

10:00

+ Ladislav Varečka, 1. výročie

+ Mária Štefanková, 10. výročie

 

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na obnovenie presbytéria kostola. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

V stredu bude modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. V našej farnosti sa deti budú predmodlievať posvätný ruženec v kostole o 18:00 hod., na ktorý sme všetci srdečne pozvaní.

V piatok bude o 16:30 hod. eRko–stretko pre deti na fare.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 285,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Členovia SSV si môžu prísť prevziať podielové knihy do sakristie kostola a zaplatiť členský poplatok 10,-€ na rok 2024.

Na budúcu misijnú nedeľu bude zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávame chudobným nádej a pomáhame im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Informačný servis nitrianskej diecézy