FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  16. – 23. 10. 2022

16. 10. Nedeľa 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Pavol Poláčik, 16. výročie a Pavol Gajdošík, 19. výročie

Za farníkov

17. 10. Pondelok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
13:00

15:00

+ Júlia Chobotová, sv. omša a pohreb Kajsa

+ Božena Cabáneková, sv. omša a pohreb nový cintorín

18. 10. Utorok SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok
17:15

18:00

Milión detí sa modlí ruženec – deti z farnosti sa predmodlievajú

+ Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša

19. 10. Streda Sv. Pavla od Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka
06:30 + Anton Šabo, mesačná sv. omša
20. 10. Štvrtok Féria
18:00 + Mária Mikulášiková
21. 10. Piatok Féria
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka
22. 10. Sobota Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
08:00 + Soňa Kotrecová, Štefan Malacký a Alžbeta Rigová, mesačná sv. omša
23. 10. Nedeľa 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

Za farníkov

+ Viliam Paulis, 2. výročie

 

Reštaurátorské práce nášho píšťalového organu sú ukončené skôr, ako sa plánovalo. Ďakujem organárovi Jánovi Novákovi. Ďakujem tiež za dočasné zapožičanie elektronického organu, ktorý sa doteraz používal. Ďakujem vám za trpezlivosť i finančnú podporu. Chór kostola je už možné používať.

Ďakujem otcom, ktorí sa predmodlievali posvätný ruženec pred druhou sv. omšou. V utorok v rámci celosvetovej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, sa pred sv. omšou od 17:15 budú v kostole predmodlievať posvätný ruženec deti z našej farnosti.

V piatok bude o 19:00 hod. na fare stretnutie určené pre mladých od 14 rokov, alebo pre tých, ktorí už prijali sviatosť birmovania.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 285,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu misijnú nedeľu bude zbierka na misie. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdete na stránke kurzsamuel.sk, ako aj na plagáte. Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 23. októbra 2022.

Informačný servis nitrianskej diecézy