FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  01. – 08. 05. 2022

01. 05. Nedeľa 3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

 

 

10:00

Poďakovanie za milosti a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

      Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za farníkov

02. 05. Pondelok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Súkromná Za zdravie a Božie požehnanie
03. 05. Utorok SV. FILIPA  A  JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok
17:00

18:00

 

      Spovedanie

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Čurgaliovú

      Po sv. omši stretnutie birmovancov na fare – skupina č. 3

04. 05. Streda Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
06:30 + Dagmar Táborská a sestra Táňa, mesačná sv. omša
05. 05. Štvrtok Féria
17:00

18:00

      Spovedanie

+ Igor Oravský, mesačná sv. omša

06. 05. Piatok Prvý piatok v mesiaci – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
od 09:00

17:00

18:00

 

      Spovedanie chorých

      Spovedanie

+ Anna Ďuranová, mesačná sv. omša

      Po sv. omši stretnutie birmovancov na fare – skupina č. 1, 2 a 4

07. 05. Sobota Féria
07:00 + Jozef Senecký a rodičia
08. 05. Nedeľa 4. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  DOBRÉHO  PASTIERA

      Zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre dobrovoľných hasičov

Za farníkov

 

Začíname máj, mesiac Panny Márie, preto sa pred každou sv. omšou, okrem nedele, budeme modliť májovú pobožnosť, v ktorej zveríme Panne Márii seba, svoje rodiny i celú našu farnosť.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, štvrtok a piatok hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok od 9:00 hod.

V utorok 03.05. (skupina č. 3) a v piatok 06.05. (skupiny č. 1, 2 a 4) bude po sv. omši stretnutie s birmovancami v skupinkách na fare.

Na žiadosť viacerých z vás posúvam čas sv. omše v sobotu z 8:00 na 7:00 hod.

Dostali sme dve cenové ponuky na reštaurovanie nášho píšťalového organu – za 10 735,-€ a 30 000,-€. Išlo o rovnaký rozsah plánovaných prác. Spolu s ekonomickou radou farnosti sme sa rozhodli pre tú prvú ponuku. Dostali sme aj kladnú odpoveď z Biskupského úradu na žiadosť reštaurovať organ. Po podpísaní zmluvy s reštaurátorom Jánom Novákom z Lipovej, bola  zaplatená zálohová faktúra v sume 3 700,-€. Zvyšnú sumu 7 035,-€ doplatíme až po vykonaní reštaurátorských prác, ktoré sú plánované od 11.07. do 11.11.2022.

Vo farnosti Zbehy prebiehajú misie. Podrobný program nájdete na nástenke.

Kánonické manželstvo chcú dňa 07.05.2022 vo farnosti Nitra – Horné mesto uzavrieť:  Ľubomír Čermák, pochádzajúci z farnosti Lužianky a Eva Cikatricisová, pochádzajúca z farnosti Závada. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to včas nahlási na farskom úrade.

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre sa v sobotu 7. mája 2022 o 10:00 hod. opäť chystá otvoriť svoje brány pre verejnosť. Všetci sme srdečne pozvaní. Viac info na nástenke.

Ste slobodní a vo viere hľadáte životného partnera? Ponúkame vám možnosť rýchleho, efektívneho a bezpečného zoznámenia tvárou v tvár. V príjemnom prostredí  auly Misijného domu Matky Božej SVD, Kalvária 3, v Nitre  sa môžete anonymne zoznámiť s novými ľuďmi. Speed dating sa uskutoční 10. mája 2022 o 18. hod. je určený pre slobodných vo veku 26 – 40 rokov. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 250,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Informačný servis nitrianskej diecézy