FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  23. – 30. 10. 2022

23. 10. Nedeľa 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

Za farníkov

+ Viliam Paulis, 2. výročie

24. 10. Pondelok Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka
súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana
25. 10. Utorok Sv. Maura, biskupa, ľubovoľná spomienka
14:00

18:00

+ Ladislav Varečka, pohrebná sv. omša

Poďakovanie za 35 rokov manželstva Ľubomíra a Ľubice

26. 10. Streda Féria
06:30 + Gabriel Szorád, mesačná sv. omša
27. 10. Štvrtok Féria
18:00 + Michal a Irena Králikoví
28. 10. Piatok SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok
18:00 + Karin a Alena Palové
29. 10. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a Miriam
30. 10. Nedeľa 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Emil Kisý, 7. výročie

 

Dnes je po sv. omšiach aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary  srdečne Pán Boh zaplať!

Keďže sa blíži sviatok Všetkých svätých a spomienka na všetkých zosnulých (dušičky), v nasledujúci týždeň budem spovedať trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak spovedávam polhodinu pred sv. omšami.

V piatok bude na fare eRko–stretko o 16:00 hod. určené pre deti od 6 rokov.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 245,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

O týždeň v noci z 29. na 30. októbra 2022 sa mení čas z letného na stredoeurópsky.

V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Sviečku za nenarodené deti (plastová 1€, sklenená 5€). Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.

Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 23. októbra 2022.

Informačný servis nitrianskej diecézy