FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  30. 10. – 06. 11. 2022

30. 10. Nedeľa 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Emil Kisý, 7. výročie

31. 10. Pondelok Féria
súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
01. 11. Utorok VŠETKÝCH  SVÄTÝCH, slávnosť
08:00

10:00

15:00

+ Irena a Ladislav Steinemannoví

Za farníkov

Pobožnosť na novom cintoríne s požehnaním kríža

02. 11. Streda SPOMIENKA  NA  VŠETKÝCH  ZOSNULÝCH  VERIACICH
06:30

18:00

 

+ Mária a Jozef Štefankoví

+ Za duše v očistci

Po večernej sv. omši pobožnosť na hlavnom cintoríne

03. 11. Štvrtok Féria
18:00 + Imrich, Rozália a Jozef
04. 11. Piatok Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
18:00

19:00

+ Dagmar Táborská a Táňa Rolfesová, mesačná sv. omša

Mládežnícke stretko

05. 11. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
08:00 + Igor Oravský, mesačná sv. omša
06. 11. Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická poklona

+ Zosnulí z rodiny Sýkorovej

 

V utorok, na sviatok Všetkých Svätých, bude o 15:00 hod. pobožnosť na novom cintoríne spojená s požehnaním nového kríža. Od poobedia do 08.11. večera môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci pri splnení už známych podmienok – svätá spoveď (jedna stačí na všetky odpustky), sväté prijímanie (v daný deň), návšteva cintorína, úmysel získať odpustky, snaha vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a modlitby Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Využime tento posvätný čas na pomoc neviditeľným ale reálnym trpiacim dušiam.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok doobeda.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 280,-€ a v zbierke na misie sumou 570,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Sviečku za nenarodené deti (plastová 1€, sklenená 5€). Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.

Informačný servis nitrianskej diecézy