FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  08. – 15. 05. 2022

 

08. 05. Nedeľa 4. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  DOBRÉHO  PASTIERA

      Zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre dobrovoľných hasičov

Za farníkov

09. 05. Pondelok Féria
súkromná Poďakovanie za 25 rokov života Jakuba a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre neho
10. 05. Utorok Féria
18:00

 

Poďakovanie za 30 rokov života Bernadety

       Po sv. omši ďalšie synodálne stretnutie v kostole

11. 05. Streda Féria
06:30 Na úmysel ordinára
12. 05. Štvrtok Féria
18:00 + Štefan Hudec, mesačná sv. omša
13. 05. Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka
06:30 + Ladislav a Anna
14. 05. Sobota SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok
súkromná Na úmysel ordinára
15. 05. Nedeľa 5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

10:00

+ Albín Štefanka, syn Albín a syn Miroslav

Za farníkov

 

Dnes je po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Najbližšie synodálne stretnutie bude v utorok 10. mája 2022 po večernej sv. omši v kostole. 7. téma: Ekumenizmus a 8. téma: Autorita a spoluúčasť, sú zverejnené na nástenke a na www.synoda.sk.

Po 15. máji 2022 budem zapisovať úmysly sv. omší na druhý polrok júl – december 2022. Uprednostňovať budem mesačné sv. omše. Ešte sú nejaké voľné úmysly na máj a jún 2022.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli za uplynulý týždeň sumou 225,-€. Nech zmŕtvychvstalý Pán odmení vašu štedrosť!

A teraz niečo každej mame – Ďakujeme Bohu za to, že vás máme! Nech vás dobrotivý Pán na príhovor Panny Márie napĺňa potrebnými milosťami pre vaše materské povolanie. Buďte vždycky krásne, buďte zdravé, očami i srdcom usmievavé.

Informačný servis nitrianskej diecézy