NEDEĽNÝ PRÍHOVOR FARÁRA SVOJIM VERIACIM

Prežívame mimoriadnu situáciu, kedy nemôžeme ísť na sv. omšu do kostola. Ale prostredníctvom viacerých médií máme možnosť sledovať Eucharistiu a duchovne prijímať Spasiteľa. Ježiš dnes hovorí Samaritánke slová, ktoré by nás mali riadne chytiť za srdce: „Praví ctitelia sa budú sa klaňať Bohu v Duchu a Pravde.“
Nie som úplne zástancom štatistík. Tiež nie som ten, ktorý si vedie počty celkom o všetkom. Ale dnes by ma naozaj zaujímalo, koľko z mojich veriacich si pustilo TV Lux, TV Noe, alebo zaplo internet či Rádio Lumen, aby sa stretlo „v Duchu a Pravde“ s Ježišom, s jeho slovom a jeho láskou. Aby sa s ním stretli, aj keď ich nebudú vidieť susedia či iní veriaci, dokonca i samotný kňaz vo farnosti.

Nedávno som na kázni povedal aj túto myšlienku: Malým ukazovateľom tvojej viery je aj to, že si pokľakneš pred bohostánkom alebo sa prežehnáš, keď pôjdeš okolo kríža, aj vtedy, keď  sa nikto nepozerá. A to som vtedy -ako ani nikto z nás- nevedel, že tu o niekoľko dní budeme mať koronavírus a s ním mnohé súvisiace obmedzenia, vrátane sv.omší.
Drahí moji, dnes prosme Pána o srdce Samaritánky, ktorá veľmi túžila po vode života. Prosme, aby naše srdce vždy a za každých okolností malo- či už v týchto mimoriadnych časoch alebo bežných, v nedele a sviatky zvlášť –  úprimnú túžbu byť s Ježišom, počúvať jeho slovo a sýtiť sa jeho presvätým telom, sviatostne prijímať telo Kristovo vtedy, keď môžem a v týchto časoch pandémie koronavírusu aspoň duchovne prijímať telo Kristovo, bez ohľadu na to, či ma niekto vidí alebo nevidí. Bude to obratené srdce Samaritánky v každom jednom z nás. Budeme sa stávať pravými ctiteľmi Boha a služobníkmi jeho lásky, ktorú chce darovať aj cez nás tomuto svetu.
Nebojme sa. Ak je Pán s nami, báť sa nemusíme. Len ho musíme opravdivo pustiť do svojho života, do svojho srdca.

Žehnám Vám zo srdca všetkým.

Peter Mihálik