FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   25. 10. – 01. 11. 2020

25. 10. Nedeľa    30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Súkromná sv. omša    Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

(Sv. omša o 10:00vysielaná naživo cez YouTube)

26. 10. Pondelok    Féria
Súkromná sv. omša    + Genovéva Hudecová
27. 10. Utorok    Féria
Súkromná sv. omša    + Viktor Králik, nedožitých 78 rokov
28. 10. Streda    SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok
Súkromná sv. omša    + Alojz a Emília Mikuloví
29. 10. Štvrtok    Féria
Súkromná sv. omša    + sr. Bernarda, mesačná sv. omša

   (Sv. omša o 18:00 vysielaná naživo aj s adoráciou cez YouTube)

30. 10. Piatok    Féria
Súkromná sv. omša    + Viliam Paulis
31. 10. Sobota    Féria
Súkromná sv. omša    Za zdravie a Božie milosrdenstvo pre Martinu
01. 11. Nedeľa    VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
Súkromná sv. omša    Za farníkov

   (Sv. omša o 10:00 vysielaná naživo cez YouTube)

 

Ďakujem Samuelovi a Michalovi Kuklovým za zabezpečenie internetového spojenia v kostole, aby sme mohli vďaka tomu naživo vysielať sv. omše na YouTube. Ďakujem aj Mariánovi Novákovi, ktorý zapožičiava svoju techniku a prichádza z Nových Sadov do Lužianok vysielať naše sv. omše. Nech Vás Pán zahrnie svojimi milosťami.

V zbierke na misie sa vyzbieralo 580 €, a to i napriek tomu, že minulý týždeň nebola verejná sv. omša. Nech Vás Pán odmení za vašu štedrosť!

Sv. prijímanie mimo sv. omše vzhľadom na terajšie opatrenia rozdávať nebudem. Chcem vás však povzbudiť k častejšiemu duchovnému sv. prijímaniu nielen počas vysielaných sv. omší. Ide o túžbu prijať Pána a Pán túto túžbu v pravom čase naplní.

Sv. omše budem slúžiť súkromne na vopred zapísané úmysly. Ak by s tým niekto nesúhlasil, nech sa mi ozve na tel. čísle 037 / 778 34 83, na ktorom som Vám stále k dispozícii.

Každý deň bude otvorená predsieň kostola k súkromnej modlitbe počas dňa.

Odpustky pre duše v očistci môžeme v tomto roku získať až do konca novembra. V čase pandémie, môžeme získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spojíme so spoločenstvom Cirkvi, zriekneme sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodliť zbožne modlitby za zosnulých. Môže to byť napríklad posvätný ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo sa zahĺbiť do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonať skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Ďakujem Vám za vnímavosť na potreby finančného zabezpečenia chodu farnosti, keďže nebývajú sv. omše ani „zvončekové peniaze“, ktoré slúžia na zaplatenie bežných poplatkov. Preto Vás chcem poprosiť o finančný príspevok podľa Vašich možnosti na farský účet IBAN: SK28 0900 0000 0002 3510 3928. Ak sa rozhodnete takýmto spôsobom prispieť, do poznámky pre prijímateľa Vás prosím uviesť slovo ZVONČEK. Vopred ďakujem za každý milodar. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

Keď budete čokoľvek potrebovať a bude to v mojich silách poslúžiť Vám (napr. sv. spoveď, sv. prijímanie, zaopatrenie, alebo iné), nebojte sa na mňa obrátiť, lebo som tu pre Vás. Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás!