Liturgický kalendár:

Po: Návšteva Panny Márie, sviatok

Ut: Sv.Tomáša, Apoštola, sviatok

St: Féria, večerná sv.omša je z nasledujúcej slávnosti

Št: SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Pi: Prvý piatok v mesiaci

So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Ne: 14.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 2.-8.7.2018:

DEŇ            DÁTUM       HODINA     ÚMYSEL
Po: 2.7. 18:00 + Vilma Balková, mesačná sv.omša
Ut: 3.7. 6:30 + Štefan a Marta Laukoví
St: 4.7. 18:00 + Ladislav Štefanka, mesačná sv.omša
Št: 5.7. 10:00 SV.OMŠA NA SVÄTOPLUKOVOM NÁMESTÍ V NITRE
Št: 5.7. 18:00 + Helena Buchová
Pi: 6.7. 18:00 + Jozef Peťovský, 1.výročie
So: 7.7. 8:00 + Ľubica Štefanková, 1.výročie
Ne: 8.7: 8:00 Za farníkov
Ne: 8.7: 10:00 + Mária a Pavol Ábeloví, deti a rodičia z oboch strán

Dnes po sv.omši je požehnanie motorových aj nemotorových vozidiel. 

Prihlášky birmovancov sú k dispozícii v sakristii, aj na fare. 

Sv.Cyrila a Metoda:

Vo štvrtok na slávnosť sv.Cyrila a Metoda sme srdečne pozvaní na sv.omšu o 10:00 hod. do Nitry pred Divadlo Andreja Bagara. Chystám sa aj ja. Večerná sv.omša bude normálne o 18:00 hod.

Prvý piatok:

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem ako obvykle hodinu pred sv.omšami. Starých a chorých prídem vyspovedať k nim domov ako obvykle na prvý piatok dopoludnia. 

Výsledok zbierky:

Minulú nedeľu sa konala Zbierka na dobročinné diela Sv.Otca. Vyzbieralo sa spolu 410 Eur. Vyslovujem vám úprimné Pán Boh zaplať. 

Cyrilometodské putovanie:

Biskupský úrad v Nitre oznamuje, že dňa 6. júla 2018 sa pod gesciou Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutoční Cyrilometodské putovanie, ako turisticko-pútnické podujatie, ktorého cieľom je popularizácia významu cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave a sprítomnenie cyrilo-metodského dedičstva súčasnej a zvlášť mladej generácii v rámci programu Cyrilo-metodských slávností v Nitre. Pozývame veľkých, aj malých na turistický cyklo-pochod (na bicykloch, alebo pešo) s historickým výkladom na jednotlivých zastávkach pri pamiatkach spojených s Veľkomoravským obdobím, spojený so zbieraním pečiatok do pútnických pasov, na základe ktorých na záver putovania na Svätoplukovom námestí obdrží každý pútnik certifikát o absolvovaní cesty. Kto získa tri pečiatky do pasu, získa okrem certifikátu cyrilometodského pútnika aj pamätný predmet od mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Trasa cyklopochodu vedie po turistickom chodníku od Kostola sv. Michala v Dražovciach, cez ruiny Zoborského kláštora pri Liečebnom ústave, do archeoparku na Martinskom vrchu v areáli bývalých kasární pod Zoborom a končí na Svätoplukovom námestí. Zraz je pri Kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach o 12,30 hod. Ukončenie do 16,30 hod v Nitre na Svätoplukovom námestí.

Hrdí na rodinu:

Dňa 14.7. sa v Bratislave uskutoční pochod rodín s názvom Hrdí na rodinu. Program je na nástenke. Program pre deti je zabezpečený.

Škapuliarska púť:

Farský úrad v Topoľčiankach nás pozýva na škapuliarsku púť v dňoch 11.-15.júla 2018. Program je na nástenke.