• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

15. nedeľa v období cez rok 14.07.2024

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  14. – 21. 07. 2024 14. 07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 08:00 10:00 + Pavol a Mária Ábeloví, rodičia z oboch strán a syn Jozef Poďakovanie za 70 rokov života Zuzany 15. 07. Pondelok Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka súkromná    + Mária Krajčovičová 16. 07. Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka 18:00 + Ľudovít Babulic, 10. výročie a rodičia z oboch strán 17. 07. Streda Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov,...

In Farské oznamy, by 14.07.2024 , 0 komentárov

14. nedeľa v období cez rok 07.07.2024

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  07. – 14. 07. 2024 07. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 08:00   10:00 Za farníkov Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia + Ján Hrnčár, rodičia a súrodenci 08. 07. Pondelok Féria súkromná    Poďakovanie za 20 rokov života Veroniky 09. 07. Utorok Féria 18:00 + rodičia Chochuloví a Bielickí 10. 07. Streda Féria 06:30 + Jaroslav Hulka, manželka Mária, synovia Jaroslav a Jozef 11. 07. Štvrtok SV....

In Farské oznamy, by 07.07.2024 , 0 komentárov

13. nedeľa v období cez rok 30.06.2024

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  30. 06. – 07. 07. 2024 30. 06. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca 08:00   10:00   + Simonka Rácová, 6. výročie, František a Nataša Adlofoví a dcéra Veronika Za farníkov  (Poďakovanie za milosti počas školského roka) Po druhej sv. omši požehnanie dopravných prostriedkov 01. 07. Pondelok Féria súkromná    Poďakovanie za 70 rokov života Miloslava 02. 07. Utorok NÁVŠTEVA  PREBLAHOSLAVENEJ  PANNY  MÁRIE,...

In Farské oznamy, by 30.06.2024 , 0 komentárov

12. nedeľa v období cez rok 23.06.2024

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  23. – 30. 06. 2024 23. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 08:00 10:00 + manželia Rigoví, dcéra Soňa a starí rodičia z oboch strán +Jozef Jančík a rodičia z oboch strán 24. 06. Pondelok NARODENIE  SVÄTÉHO  JÁNA  KRSTITEĽA, slávnosť 16:00    + Margita Štefanková, pohrebná sv. omša 25. 06. Utorok Féria 18:00 + zosnulí z rodiny Galbavej 26. 06. Streda Féria 06:30 + Gabriela Slamová 27. 06. Štvrtok Sv. Ladislava, ľubovoľná...

In Farské oznamy, by 23.06.2024 , 0 komentárov

11. nedeľa v období cez rok 16.06.2024

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  16. – 23. 06. 2024 16. 06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 08:00 10:00 + Vilma Peťovská, 1. výročie Za farníkov 17. 06. Pondelok Féria súkromná 16:00 Poďakovanie za 83 rokov života Margity + Jana Červeňová, pohrebný obrad na cintoríne 18. 06. Utorok Féria 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Marietu 19. 06. Streda Sv. Romualda, opáta, ľubovoľná spomienka 06:30 14:00 + Anna, 35. výročie, Jozef, 41....

In Farské oznamy, by 16.06.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy