FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  18. – 25. 02. 2024

18. 02. Nedeľa 1. PÔSTNA  NEDEĽA

Po sv. omšiach zbierka na charitu

08:00

10:00

+ Bohuš Bajak, 3. výročie

Za farníkov

19. 02. Pondelok Féria
súkromná Za uzdravenie Martina
20. 02. Utorok Féria
18:00

 

+ Milan Buch, súrodenci a rodičia

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

21. 02. Streda Féria – jarný kántrový deň: Za dar lásky
06:30

 

+ Pavol Slovák

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

22. 02. Štvrtok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok
18:00

 

Poďakovanie za 70 rokov manželstva Michala a Margity

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

23. 02. Piatok Féria – jarný kántrový deň: Za odpustenie hriechov
17:15

18:00

Pobožnosť krížovej cesty – starí rodičia

+ Jozef, Ľudovít a rodičia z oboch strán

24. 02. Sobota Féria
08:00 + Pavol a Anna a rodičia z oboch strán
25. 02. Nedeľa 2. PÔSTNA  NEDEĽA
08:00

10:00

+ Dušan Vindiš, 1. výročie

+ Ladislav a Filoména Hotoví a syn Ján

Počas pôstneho obdobia v utorok a v stredu po sv. omši bude možnosť 20 minút zostať v tichu pred Pánom. Toto ticho môžeme využiť na vďakyvzdávanie Pánovi ako aj na počúvanie toho, čo nám chce Pán povedať. Po požehnaní na konci sv. omše a po záverečnej piesni bude vyložená Sviatosť oltárna a po dvadsiatich minútach udelím Eucharistické požehnanie. Pozývam všetkých zotrvať istý čas pred Pánom v tomto čase milosti.

V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni, ktorých obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu, preto formulár sv. omše v stredu bude Za dar lásky a v piatok Za odpustenie hriechov.

Lektori, ktorí nedostali rozpis služieb elektronicky, si ho môžu prevziať v sakristii.

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

V piatok, sobotu a nedeľu budem mať duchovnú obnovu pre mladých v Smižanoch. Zastupovať ma bude vdp. Róbert Horka.

Informačný servis nitrianskej diecézy