Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lužianky, Kaplanova 619/19, 951 41 Lužianky

Tel:037/ 778 34 83, Dekanát Lužianky, Diecéza Nitra, Slovensko.

 

Keď si želám vybaviť sviatosť krstu dieťaťa:

Rodičia si na faru prinesú rodný list dieťaťa, stačí aj fotokópia. Iné doklady nepotrebujú. Krstným rodičom môže byť ten, kto bol pokrstený, bol na 1. sv. prijímaní a na birmovke, žije v sviatostnom (nie civilnom) manželstve, alebo je slobodný a žije ako slobodný (nie ako partner a partnerka). Krst býva v sobotu po rannej sv. omši alebo v nedeľu po druhej sv. omši.

Keď si želám vybaviť svadbu:

Snúbenci majú prísť na farský úrad minimálne 3 mesiace pred plánovaným uzatvorením sviatosti manželstva. Môžu prísť aj skôr. Snúbenci potrebujú Krstné listy, ak boli pokrstení v inej farnosti ako v Lužiankach.

Keď si želám vybaviť pohreb:

Rodina pozostalého prinesie so sebou tlačivo, ktoré sa volá List o prehliadke mŕtveho. Mal by byť opečiatkovaný a podpísaný na matrike na prednej strane a opečiatkovaný a podpísaný dvoma lekármi na zadnej strane. Pohreb podľa zákonov SR sa môže konať už po 24 hodinách od smrti zosnulého.

Keď si želám zapísať sv. omšu:

Zapisujem úmysly sv. omší v hociktorý deň po každej sv. omši v sakristii kostola.

Keď si želám sv. spoveď:

Spovedávam každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni spovedávam hodinu pred sv. omšou.

 

 

Úradné hodiny:

Svoje úradné veci si môžete prísť vybaviť na farský úrad v pracovné dni po sv. omši.

Dá sa však dohodnúť aj telefonicky alebo osobne na individuálne stretnutie.

 

Telefón: 037/ 778 34 83

Číslo osobného mobilu nezverejňujem. Hovory z pevnej linky dvíham.

Ak by sa tak nestalo na prvýkrát, prosím, volajte opätovne.

 

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lužianky

Farský administrátor Mgr. Ondrej Kellner, Kaplanova 619/19, 951 41 Lužianky

Farský úradný e-mail: luzianky@nrb.sk

 

Farské číslo účtu: IBAN SK28 0900 0000 0002 3510 3928

BIC: GIBASKBX

To isté farské číslo účtu, napísané starým spôsobom: 0900/0235103928

IČO: 340 140 39

 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovednou osobou pre celú Katolícku cirkev, teda pre všetky farnosti, diecézy, eparchie je Konferencia biskupov Slovenska. Všetky potrebné informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na tomto linku:

gdpr.kbs.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy