Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lužianky, Kaplanova 619/19, 951 41,

Tel:037/ 778 34 83, Dekanát Lužianky, Diecéza Nitra, Slovensko.

 

Keď si želám vybaviť sviatosť krstu dieťaťa:

Rodičia si na faru prinesú rodný list dieťaťa, stačí aj fotokópia. Iné doklady nepotrebujú. Krstným rodičom môže byť ten, kto bol pokrstený, bol na 1. sv. prijímaní a na birmovke, žije v sviatostnom (nie civilnom) manželstve, alebo je slobodný. Krst býva v sobotu alebo v nedeľu.

Keď si želám vybaviť svadbu:

Snúbenci majú prísť na farský úrad minimálne tri mesiace pred plánovaným uzatvorením sviatosti manželstva. Môžu prísť aj viac mesiacov skôr, ale nikdy nie neskôr, nie menej ako 3 mesiace. Tlačivo, ktoré snúbenci potrebujú, sa volá Krstný list.

Keď si želám vybaviť pohreb:

Rodina pozostalého prinesie so sebou tlačivo, ktoré sa volá List o prehliadke mŕtveho. Mal by byť opečiatkovaný a podpísaný na matrike na prednej strane a opečiatkovaný a podpísaný dvoma lekármi na zadnej strane. Pohreb podľa zákonov SR sa môže konať až 48 hodín od smrti zosnulého.

Keď si želám zapísať sv. omšu:

Zapisujem úmysly sv. omší v hociktorý deň po každej sv. omši v sakristii kostola.

Keď si želám sv. spoveď:

Spovedám každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni spovedám hodinu pred sv. omšou.

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok– 8 00- 10 30 hod.

Streda- 8 00 – 10 30 hod.

 

Samozrejme, telefonicky a aj osobne sa dá individuálne vždy dohodnúť, čo potrebujete vybaviť.

 

Telefón: 037/ 778 34 83

 

Číslo mobilu nezverejňujem. Hovory z pevnej linky dvíham, vybavujem.

Na zmeškané hovory odpovedám hneď, ako je to možné.

 

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lužianky

Farský administrátor Mgr. Peter Mihálik, Kaplanova 619/19, Lužianky, 951 41

Farský úradný e-mail: luzianky@nrb.sk

Súkromný e-mail: mihalik.peter@gmail.com

 

Farské číslo účtu: IBAN SK28 0900 0000 0002 3510 3928

BIC: GIBASKBX

To isté farské číslo účtu, napísané starým spôsobom: 0235103928/0900

IČO: 340 140 39

 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovednou osobou pre celú Katolícku cirkev, teda pre všetky farnosti, diecézy, eparchie je Konferencia biskupov Slovenska. Všetky potrebné informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na tomto linku:

gdpr.kbs.sk