Sv. omše štandardný čas:

Pondelok – piatok: 18 00 hod.

Sobota: 8 00 hod.

Nedeľa: 8 00 hod., 10 00. hod.

 

Sv. omše výnimočný čas:

Ak je pohreb spolu so sv. omšou, tak väčšinou večerná sv. omša nebýva.

V Adventnom období bývajú Rorátne ranné sv. omše o 6 30 hod.

 

V inom čase ako v tom bežnom, štandardnom, bývajú sv. omše iba výnimočne, vtedy je táto zmena vyhlásená v nedeľných oznamoch.