Tridsiata nedeľa cez rok 25.10.2020

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   25. 10. – 01. 11. 2020 25. 10. Nedeľa    30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Súkromná sv. omša    Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa (Sv. omša o 10:00vysielaná...

Sv. omša v nedeľu 25.10.2020 o 10:00 cez YouTube

Ako som už v posledných farských oznamoch naznačil, v nedeľu budeme streamovať sv. omšu o 10:00 cez YouTube. Do vyhľadávača si dajte Farnosť Lužianky. Krátko pred sv. omšou, asi 10 minút, bude spustené vysielanie naživo.

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok 18.10.2020

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   18. – 25. 10. 2020 18. 10. Nedeľa    29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa Súkromná sv. omša Súkromná sv. omša    Za zdravie pre Dominika,...

Rozdávanie sv. prijímania v nedeľu mimo sv. omše

V nedeľu budem rozdávať sv. prijímanie od 11:30 do 12:00 priebežne, teda bez zdržiavania sa v kostole – prídete, prijmete, odídete: môžete sledovať sv. omšu napr. na TV Lux, počas nej duchovne prijímať, po ukončení sv....

Mimoriadny oznam – zrušenie verejných sv. omší do odvolania 15.10.2020

Od 15. októbra 2020 až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj verejných sv. omší. Vaše úmysly sv. omší, ktoré ste si vopred naplánovali, odslúžim počas súkromných sv. omší...

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok 11.10.2020

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   11. – 18. 10. 2020                                                   11. 10. Nedeľa    28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   8:00 10:00    + Rozália Paulisová, mesačná sv. omša Za farníkov...