Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 05.07.2020

FARSKÉ OZNAMY   LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ                                                   05. 07. 2020 Nedeľa    SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť 8:00 10:00    + Ľubica Štefanková, 3. výročie Sv. omša v Nitre...

VIDEO Rozlúčka s Petrom Mihálikom 29.6.2020

Tu sa nachádza video:   https://youtu.be/4BzroqPx1nE

VIDEO Rozlúčkové video

Tu sa nachádza video- Lužianky sa lúčia s Petrom Mihálikom:   https://youtu.be/dijbX1h39j0

Trinásta nedeľa cez rok 28.6.2020

Liturgický kalendár: Po: SV.PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť Ut.St: Féria Št: Návšteva Panny Márie, sviatok, prvý štvrtok v mesiaci Pi: Sv.Tomáša, Apoštola, sviatok, prvý piatok So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka, prvá sobota Ne:...

Dvanásta nedeľa cez rok 21.6.2020

  Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Narodenie sv.Jána Krstiteľa, slávnosť Št-Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 13.nedeľa cez rok Úmysly sv.omší 22.-28.6.2020: DEŇ.         DÁTUM.   HODINA  ...

Jedenásta nedeľa cez rok 14.6.2020

  Liturgický kalendár: Po.-Št: Féria Pi: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť So: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka Ne: 12.nedeľa cez rok Úmysly sv.omší 15.-21.6.2020: DEŇ                DÁTUM      ...