Sekretriát KBS k štvrtej fáze uvoľňovania opatrení na Slovensku

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200519052&fbclid=IwAR3yuwt0qzNYXh4L6y2mQBTltYS98GZoNf4khGcr4Ho41ANGx-uK90tea9c     Bratislava 19. mája (TK KBS) Slovensko pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Vzhľadom na otázky, ktoré...

Šiesta veľkonočná nedeľa 17.5.2020

  Liturgický kalendár: Po: Sv.omša zo spomienky na sv. Jána Pavla II. – je 100 rokov do narodenia Ut: PROSEBNÝ DEŇ St: Večerná sv.omša VIGÍLIA zo slávnosti Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok Pi:...

Viaceré články o sv.Jánovi Pavlovi II.

Tu sú:   Divadlo Andreja Bagara uvedie záznam z predstavenia Povolanie pápež  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200515006     Cirkev na Slovensku si pripomenie sté výročie narodenia sv. Jána Pavla  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200515035     RTVS si pripomenie 100. výročie narodenia...

FOTO Sv.omša z farskej záhrady 10.5.2020

Tu sa nachádzajú fotky zo sv.omše z farskej záhrady. Prvých pár fotiek je z prvej rannej sv.omše, prednostne určenej pre seniorov nad 65 rokov, ktorej sa zúčastnilo spolu 60 veriacich, ostatné fotky sú z druhej...

Piata veľkonočná nedeľa- 10.5.2020- Deň matiek

Liturgický kalendár: Po: Bl.Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka  Ut:Féria St: Bl.Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka Št: Sv.Mateja, Apoštola, sviatok Pi: Féria So: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Ne: 6.nedeľa cez rok Úmysly...

Nedeľné sv.omše vo farskej záhrade

Vo farskej záhrade, sa v nedeľu 10.5. 2020 budú sláviť dve sv.omše: o 8:00 hod. prednostne pre seniorov nad 65 r. a o 10:00 hod. Všetci budeme stáť. Kto chce sedieť, si musí priniesť rozkladaciu...