Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

FOTO: Roráty 2017

Téma tohtoročných rorátov je: Naplnení Duchom Svätým. Na veľkom banneri, zavesenom vpredu v kostole, pribúdajú nielen tradičné postavy a zvieratká, ktoré nechýbajú v žiadnej betlehemskej maštaľke, ale sú tam aj...

Druhá adventná nedeľa 10.12.2017

Netradičný veľmi pekný adventný veniec v Lehote z umelého ovocia. Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka St: Sv.Lucie, panny a mučenice, spomienka Št: Sv.Jána z...

Prvá adventná nedeľa 3.12.2017

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Sv.Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka Št: Sv.Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Pi: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok So: Féria Ne: Druhá...

Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok – Krista Kráľa – 26.11.2017

Liturgický kalendár: Po.-St: Féria Št: Sv.Ondreja, apoštola, sviatok Pi: Prvý piatok v mesiaci So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: Prvá adventná nedeľa Úmysly sv.omší 27.11.-3.12.2017: DEŇ    ...

Všetky oznamy