Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Tretia veľkonočná nedeľa 30.4.2017

Liturgický kalendár: Po: Sv.Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka Ut: Sv.Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka St: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok Št: Sv.Floriána, mučeníka, spomienka Pi: Féria, prvý piatok So:...

FOTO Diecézne stretnutie mládeže DNES

Fotky z tohto mládežníckeho podujatia sa nachádzajú v nasledujúcom odkaze: https://www.flickr.com/photos/154082264@N02/albums

VIDEO Diecézne stretnutie mládeže

V nasledujúcom odkaze sa nachádza video z Diecézneho stretnutia mládeže pod názvom D.N.E.S. Tento názov je skratkou slov: D-Diecézne N-nitrianske E-evanjelizačné S-stretnutie. Náš pán farár Mgr. Peter Mihálik, hlavný organizátor...

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  23.4.2017

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Marka, evanjelistu, sviatok St: Féria Št: Féria Pi: Féria So: Sv.Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy, sviatok Ne: Tretia veľkonočná nedeľa Úmysly sv.omší...

Všetky oznamy