Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Druhá adventná nedeľa 4.12.2016

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka St: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Št: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok Pi: Féria So: Féria...

FOTO Požehnanie zástavy Dobrovoľného hasičského zboru

Na Prvú adventnú nedeľu miestny pán farár požehnal adventný veniec pre náš lužiansky kostol, ako aj adventné vence, ktoré si na požehnanie priniesli veriaci. Zároveň požehnal aj novú zástavu Dobrovoľného...

Prvá adventná nedeľa 27.11. 2016

Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Sv. Ondreja, Apoštola, sviatok Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci Pi: Féria, prvý piatok v mesiaci So: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka Ne: Druhá adventná...

Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok- Nedeľa Krista Kráľa- 20.11. 2016

Liturgický kalendár: Po: Obetovanie Panny Márie, spomienka Ut: Sv.Cecílie, panny a mučenice, spomienka St: Féria Št: Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Pi: Sv.Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná...

Všetky oznamy