Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok 25.9.2016

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Vinceta de Paul, kňaza, spomienka, CELODENNÁ FARSKÁ POKLONA St: Féria, formulár sv. omše: Poďakovanie za úrodu Št: Sv. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, archanjelov, sviatok...

Dvadsiata piata nedeľa cez rok 18.9.2016

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka, zároveň je to Deň modlitby za pokoj St: SV. MATÚŠA, Apoštola a...

FOTO Birmovka

Dňa 4.9. 2016 sa v našej farnosti konala slávnosť prijatia sviatosti birmovania. Túto sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 21 mladých ľudí, z toho 4 chlapci a 17 dievčat. Vysluhovateľom sviatosti birmovania...

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok 11.9.2016- HODY

Popis fotky: Prvá vitráž z mariánskeho cyklu, ktorá zachytáva dnešnú slávnosť: Narodenie Panny Márie. Liturgický kalendár: Po: Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka Ut: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa...

Všetky oznamy