Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Dvadsiata nedeľa cez rok 20.8.2017

Liturgický kalendár: Po: Sv. Pia X., pápeža, spomienka Ut: Panny Márie Kráľovnej, spomienka St: Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka Št: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Pi: Sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka...

Devätnásta nedeľa cez rok 13.8.2017

Liturgický kalendár: Po: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka Ut: NANEBOVZATIE  PANNY  MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok St: Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka Št: Féria Pi: Sv. Heleny, ľubovoľná...

PREMENENIE PÁNA (Osemnásta nedeľa cez rok) 6.8.2017

Liturgický kalendár: Po: Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka Ut: Sv. Dominika, kňaza, spomienka St: Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok Št: Sv. Vavrinca,...

Sedemnásta nedeľa cez rok 30.7.2017

  Liturgický kalendár: Po: Sv.Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka Ut: Sv.Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka St: Féria, PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci Pi:...

Všetky oznamy