Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Turíce 20.5. 2018

Liturgický kalendár: Po: Svätodušný pondelok, zároveň aj Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Ut: Féria St: Féria Št: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Pi: Féria So:...

Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej

Tu sú fotky: https://www.flickr.com/photos/154082264@N02/albums/72157696139490494/with/41365525334/   Dňa 12.mája sme sa zúčastnili deti+mládež Misijnej púti. Prežili sme krásny deň v Rajeckej Lesnej vo veľkom spoločenstve detí z viacerých farností. Celodenný program tvorili: spoločná...

Siedma veľkonočná nedeľa 13.5.2018

Liturgický kalendár: Po: Sv.Mateja, Apoštola, sviatok Ut: Féria St: Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Št: Féria Pi: Féria, kántrový deň So: Féria, kántrový deň Ne: NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO...

Šiesta veľkonočná nedeľa 6.5.2018

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Féria Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok Pi: Bl.Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka So: Féria Ne: 7.veľkonočná nedeľa Úmysly sv.omší 7.-13.5.2018:...

Všetky oznamy