Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Druhá adventná nedeľa 9.12.2018

  Liturgický kalendár: Po-Ut: Féria St: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka Št: Sv.Lucie, panny a mučenice, spomienka Pi: Sv.Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka So: Féria, kántry...

Prvá adventná nedeľa, rok C, 2.12.2018

Liturgický kalendár:  Po: Sv.Františka Xaverského, kňaza, spomienka Ut-St: Féria Št: Sv.Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka Pi: Prvý piatok v mesiaci So: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok Ne: Druhá adventná...

Nedeľa Krista Kráľa 25.11.2018

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: 25.VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU V LUŽIANKACH St: Féria Št: Féria Pi: Sv.Ondreja, Apoštola, sviatok So: Féria Ne: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA v roku C Úmysly sv.omší 26.11.-2.12.2018:...

Tridsiata tretia nedeľa cez rok 18.11.2018

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Blahoslavenej Anky Kolesárovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka a zároveň Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv.Emeráma v Nitre, sviatok St: Obetovanie Panny Márie, spomienka Št: Sv.Cecílie,...

Všetky oznamy