Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok 28.8. 2016

Liturgický kalendár: Po: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Ut: Féria St: Féria Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci Pi: Féria, prvý piatok v mesiaci So: Sv. Gregora Veľkého, pápeža...

Dvadsiata prvá nedeľa cez rok 21.8.2016

Liturgický kalendár: Po: Panny Márie Kráľovnej, spomienka Ut: Féria St: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok Št: Féria Pi: Féria So: Sv. Moniky, spomienka Ne: 22. nedeľa cez rok   Úmysly sv....

Dvadsiata nedeľa cez rok 14.8.2016

  Liturgický kalendár: Po: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok Ut: Sv. Štefan Uhorský, ľubovoľná spomienka St: Féria Št: Féria Pi: Féria So: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka...

Devätnásta nedeľa cez rok 7.8. 2016

Liturgický kalendár: Po: Sv.Dominika, kňaza, spomienka Ut: Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok St: Sv.Vavrinca, diakona, mučeníka, sviatok Št: Sv.Kláry, panny, spomienka Pi:...

Všetky oznamy