Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

Siedma nedeľa cez rok 19.2.2017

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: KATEDRA SV.PETRA, APOŠTOLA, sviatok Št: Sv.Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 8.nedeľa cez rok...

FOTO So sestrou Bernardou

V sobotu 11.2. 2017 bol náš pán kaplán Ondrej Kellner v Beckove. Vyhľadal a stretol sa so sestrou Bernardou, ktorá dlhé roky bývala na fare v Lužiankach a pomáhala vtedajšiemu...

FOTO Udeľovanie sviatosti pomazania chorých

V sobotu 11.2. 2017 náš vdp. kaplán Ondrej Kellner udeľoval sviatosť pomazania chorých. V tento deň sme slávili liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. Lurdy vo Francúzsku sú dodnes miestom, kde...

Šiesta nedeľa v cezročnom období 12.2.2017

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, spolupatrónov Európy, spomienka St: Féria Št: Féria Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 7.nedeľa...

Všetky oznamy