Kostol Narodenia Panny Márie vo Farnosti Lužianky bol dostavaný roku 1938 a prvýkrát požehnaný 18. marca 1939. Slávnostná konsekrácia kostola sa však konala dňa 27.11.1993, kedy kostol aj oltár konsekroval vtedajší trnavský pomocný biskup Mons.Vladimír Filo. Tento dátum 27.11. si pripomíname ako narodeniny kostola. Meniny kostola sú 8.septembra na slávnosť Narodenia Panny Márie. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22 m, šírka 9 m a výška 9 m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža (jej výška je 32 m). Oltár je dielo rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene : „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy sv. Jozefa, sv. Anny, sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a Krista. Celodenná farská poklona býva pravidelne vždy 27.septembra.

2. nedeľa v období cez rok 16.01.2022

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   16. – 23. 01. 2022   16. 01. Nedeľa 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 08:00 10:00 cez YouTube do 11:30 Za farníkov +...

Krst Pána 09.01.2022

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   09. – 16. 01. 2022   09. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok 08:00 10:00 cez YouTube do 11:30 Za farníkov + Jozef...

2. nedeľa po Narodení Pána 02.01.2022

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   02. – 09. 01. 2022 02. 01. Nedeľa DRUHÁ  NEDEĽA  PO  NARODENÍ  PÁNA 08:00 10:00 cez YouTube do 11:30 + zosnulí rodičia...

Sviatok Svätej Rodiny 26.12.2021

FARSKÉ OZNAMY LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   26. 12. 2021 – 02. 01. 2022 26. 12. Nedeľa SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok 08:00 10:00 cez YouTube do...

Všetky oznamy