Druhá nedeľa cez rok 14.1. 2018

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Féria St: Sv.Antona, opáta, spomienka Št: Féria Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 3. nedeľa cez rok Úmysly sv.omší 15.-21.1.2018: DEŇ           ...

Druhá nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

Liturgický kalendár: Po.-Pi: Féria So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Ne: 2.nedeľa cez rok Úmysly sv.omší 8.-14.1.2018: DEŇ        DÁTUM     HODINA    ÚMYSEL Po: 8.1. 14:00 Pohrebná sv.omša: + Ladislav...

FOTO a VIDEO Jasličková pobožnosť

Tu sa nachádzajú fotky a časť videa: https://www.flickr.com/photos/154082264@N02/albums/72157691061154574

Štatistika za rok 2017 Lužianky

Duchovný a sviatostný život: Sviatosť krstu: 26, z toho 13 chlapcov, 13 dievčat. Až 17 bolo ilegitímnych, čiže nemanželských detí, len 9 detí sa narodilo v cirkevnom manželstve. Narodených celkovo bolo 28 detí. Sviatosť manželstva:...

Nedeľa svätej rodiny- Ježiša, Márie a Jozefa- 31.12.2017- Silvester

Liturgický kalendár: Po: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť, prikázaný sviatok Ut: Sv.Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka St: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka Št: Prvý štvrtok v mesiaci Pi: Prvý piatok...

VIDEO Nevšedný gajdoš hrá na gajdách

Náš pán kaplán Ondrej po Jasličkovej pobožnosti vzal po prvý raz do rúk gajdy a vzniklo z toho tákéto voľačo. Pokúša sa hrať a celkom mu to ide, čo poviete:  https://youtu.be/mt3yN7Q-xWE