FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   06. – 13. 06. 2021

06.06. Nedeľa 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Peter Varga, mesačná sv. omša

Za farníkov

07.06. Pondelok Féria
súkromná Za zdravie a Božiu pomoc pre Tibora
08.06. Utorok Féria
18:00 Poďakovanie za 50 rokov sviatostného manželstva a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jána a Margitu
09.06. Streda Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
06:30 + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša
10.06. Štvrtok Féria / vigília slávnosti
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu
11.06. Piatok NAJSVӒTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov

18:00 + Ladislav Štefanka a vnuk Roman
12.06. Sobota Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka / vigília nedele
18:00 + Eduard a Helena
13.06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Margita Štefanková, 10. výročie a manžel Štefan

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omši o 10:00 bude krátka Eucharistická poklona.

Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli k dôstojnej oslave Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – obecnému úradu, policajtom, dobrovoľníkom, ktorí pripravili oltáriky, potrebnej asistencii, rodičom, ktorí pripravili deťom lupene kvetov a naozaj všetkým, ktorí ste sa zapojili do prípravy a priebehu štvrtkovej Eucharistickej procesie.

Ďakujem tiež tým, ktorí v piatok pracovali na úprave terénu vo farskom vinohrade.

Pán biskup vymenoval Romana Gallasa, farára v Zbehoch, za dištriktuálneho dekana Lužianského dekanátu. Vo štvrtok budeme mať kňazskú rekolekciu vo farnosti Lukáčovce.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Aj sv. omša vo štvrtok bude z tejto slávnosti. Na konci sv. omší bude odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, počas ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Dnes vychádza štvrté vydanie Múdrolístku, ktoré nájdete medzi novinami. Múdrolístok si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok.

Naši biskupi nás prosia o vyhlásenie nasledovného oznamu:

„Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi:

  1. Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie),
  2. alebo možno zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.

Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“