FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  11. – 18. 06. 2023

11. 06. Nedeľa 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

 

+ Albín, synovia Albín a Miroslav

+ Marián Brezina, Žofia a Aladár Majboví

Po druhej sv. omši Eucharistická procesia

12. 06. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
13. 06. Utorok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Božena Cabáneková, mesačná sv. omša
14. 06. Streda Féria
06:30 + Štefan a Marta
15. 06. Štvrtok Féria/ vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00

 

+ z rodiny Štefankovej

Po sv. omši osobitná odprosujúca pobožnosť

16. 06. Piatok NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO, slávnosť
18:00

 

+ Jozef Behul a rodičia z oboch strán

Po sv. omši osobitná odprosujúca pobožnosť

17. 06. Sobota Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka
07:00 + Pavol a Anna, Štefan a Jozefína a rodičia z oboch strán
18. 06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Ladislav a Veronika

 

V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlievame litánie k Srdcu Ježišovmu.

Vo štvrtok 08. júna bol prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Keďže nebola Eucharistická procesia vtedy, bude dnes po druhej sv. omši po Rastislavovej a Kaplanovej ulici. Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa podujali pripraviť jednotlivé oltáriky. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V nedeľu 25. júna bude Farský deň, ktorý začne o 15:00 hod. na farskom dvore a vo farskej záhrade a potrvá približne do 20:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Je pripravený aj program pre deti. Môžete priniesť nejaké sladké alebo slané pochutiny a priviesť zo sebou farníka, ktorého možno v našom spoločenstve nevídavame. Ak uznáte za vhodné, môžete túto farskú udalosť aj finančne podporiť v zadnej časti kostola do pokladničky. Vopred Pán Boh zaplať!

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 340,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informácie o Dni rodiny 17. júna v Nitre na Klokočine a o Musica Sacra nájdete na nástenke.

Informačný servis nitrianskej diecézy