FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   13. – 20. 06. 2021

13.06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Margita Štefanková, 10. výročie a manžel Štefan

14.06. Pondelok Féria
súkromná Na úmysel celebranta
15.06. Utorok Féria
18:00 + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
16.06. Streda Féria
06:30 + Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša
17.06. Štvrtok Féria
18:00 + Štefan a Marta
18.06. Piatok Féria
18:00 + Júlia Révayová
19.06. Sobota Sv. Romualda, opáta, ľubovoľná spomienka / vigília nedele
10:00

18:00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Na úmysel celebranta

20.06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Jozef Jančík, 1. výročie

 

Ďakujem Bohuznámemu farníkovi za opravu prepadnutej časti prístupovej cesty na faru. Ďakujem záhradkárom za ostrihanie živých plotov a úpravu okolia kostola a fary.

V sobotu o 10:00 bude slávnosť Prvého svätého prijímania, na ktoré sa pripravuje 17 detí a dvaja dospievajúci. S deťmi budem mať nácvik slávnosti v utorok a vo štvrtok po sv. omši. Vo štvrtok bude preto len krátka Eucharistická adorácia. Deti vyspovedám v piatok po večernej sv. omši, rodinu a príbuzných, ktorí môžu prijímať sviatostí prosím, aby možnosť pristúpiť k sv. spovedi využili v týždni pred sv. omšami. Dvaja dospievajúci príjmu prvýkrát Eucharistiu počas sv. omše o 10:00 na budúcu nedeľu.

Na budúci rok plánujem slávnosť sviatosti Birmovania. Kto je pokrstený, ešte neprijal túto sviatosť a má viac ako 13 rokov (budúci ôsmy ročník ZŠ a vyššie), môže požiadať o túto sviatosť v týždni po 20. júni po sv. omšiach v kancelárii Farského úradu.

Centrum pre rodinu Nitra pozýva na Deň rodiny s témou  „Otec nablízku“. Podujatie sa uskutoční  vo sviatok všetkých otcov, t.j. v nedeľu 20. júna v areáli farnosti a parku v Nitre na Klokočine. Svätú omšu za rodiny o 9.30 bude celebrovať pán farár Jozef Tomica. Od 14.00 sa začne program v parku pod Borinou a od 15.30 na amfiteátri za kostolom. Viac informácií na www.centrumprerodinu.sk i na plagáte.