FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  18. – 25. 06. 2023

18. 06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Ladislav a Veronika

19. 06. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
20. 06. Utorok Féria
18:00 + Ján Hotový, mesačná sv. omša
21. 06. Streda Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
06:30 + Michal a Mária
22. 06. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Anton Šebo, mesačná sv. omša a jeho rodičia

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

23. 06. Piatok Féria/ vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00 + Alžbeta Rigová, 1. výročie
24. 06. Sobota NARODENIE  SVÄTÉHO  JÁNA  KRSTITEĽA, slávnosť
10:00 Slávnosť prvého svätého prijímania – za farníkov
25. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zbierka na dobročinné diela sv. otca

08:00

10:00

 

+ Gabriel Szorád, mesačná sv. omša

+ Dušan Vindiš, mesačná sv. omša

Po druhej sv. omši požehnanie dopravných prostriedkov

 

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa pričinili o požehnaný priebeh Eucharistickej procesie minulú nedeľu. Nech vás Pán i naďalej požehnáva!

V nedeľu 25. júna bude Farský deň, ktorý začne o 15:00 hod. na farskom dvore a vo farskej záhrade. Všetci ste srdečne pozvaní. Bude pripravený aj program pre deti. Môžete priniesť nejaké sladké alebo slané pochutiny a priviesť zo sebou farníka, ktorého možno v našom spoločenstve nevídavame. Ak uznáte za vhodné, môžete túto farskú udalosť aj finančne podporiť v zadnej časti kostola do pokladničky. Vopred Pán Boh zaplať!

Keďže zakrátko začne čas prázdnin a dovoleniek, budúcu nedeľu po druhej sv. omši požehnám za kostolom pred farou dopravné prostriedky (autá, motorky, bicykle, kolobežky), ktoré budeme používať nielen cez leto, aby nás Pán chránil na všetkých cestách, kam pôjdeme.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 290,-€, na farský deň sumou 150,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Všetkým otcom prajem a vyprosujem potrebné milosti k dnešnému Dňu otcov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Informačný servis nitrianskej diecézy