FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  19. – 26. 06. 2022

 

19. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Ján a Vilma Saboví

+ Vladimír Staňo, mesačná sv. omša

20. 06. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
21. 06. Utorok Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
18:00 + Dušan Lauko a rodičia
22. 06. Streda Féria
06:30 + Soňa Kotrecová a Štefan Malacký, mesačná sv. omša
23. 06. Štvrtok NARODENIE  SVÄTÉHO  JÁNA  KRSTITEĽA, slávnosť
18:00 + Jozef Jančík, 2. výročie a rodičia z oboch strán
24. 06. Piatok NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO, slávnosť
18:00 + Štefan a Matilda Slovákoví
25. 06. Sobota Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka
07:00 + Štefan, Alžbeta a súrodenci Melánia, Jozef, Augustín, Anna a Ivan
26. 06. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o požehnaný priebeh Eucharistickej procesie v nepriazni počasia. Teším sa, že ste sa nedali odradiť a zostali ste.

V sobotu 25. júna 2022 bude v kostole stretnutie všetkých birmovancov o 18:00 hod.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 360,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny sme pozvaní na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.06.2022. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta. Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.

Všetkým otcom prajem a vyprosujem potrebné milosti k dnešnému Dňu otcov.

Informačný servis nitrianskej diecézy