FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  25. 06. – 02. 07. 2023

25. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

08:00

10:00

 

+ Gabriel Szorád, mesačná sv. omša

+ Dušan Vindiš, mesačná sv. omša

Po sv. omšiach požehnanie dopravných prostriedkov

26. 06. Pondelok Féria
súkromná Na úmysel ordinára
27. 06. Utorok Sv. Ladislava, ľubovoľná spomienka
18:00 + Terézia Kováčová, mesačná sv. omša
28. 06. Streda Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka, spomienka
06:30 + Mária Maliová, mesačná sv. omša
29. 06. Štvrtok SV. PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV, slávnosť

prikázaný sviatok

06:30

18:00

Za farníkov

+ Jozef Jančík, 3. výročie a rodičia z oboch strán

30. 06. Piatok Féria
06:30 Poďakovanie za zdravie a Božie milosti pre rodinu Ligačovú
01. 07. Sobota Prvá sobota – O preblahoslavenej Panne Márii
07:00

 

+ Zosnulí z rodiny Laukovej a Krajčírovej

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

02. 07. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Emil Kisý, nedožitých 90 rokov

Dnes bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Dnes po druhej sv. omši požehnám za kostolom pred farou dopravné prostriedky (autá, motorky, bicykle, kolobežky), ktoré budeme používať nielen cez leto, aby nás Pán chránil na všetkých cestách, kam pôjdeme.

Dnes bude Farský deň, ktorý začne o 15:00 hod. v kostole Eucharistickou adoráciou, počas ktorej sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva a potom sa presunieme na farský dvor a do farskej záhrady. Všetci ste srdečne pozvaní. Bude pripravený aj program pre deti. Môžete priniesť nejaké sladké alebo slané pochutiny a priviesť zo sebou farníka, ktorého možno v našom spoločenstve nevídavame.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 295,-€, na farský deň sumou 350,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci z farnosti Trnava-Tulipán pozýva deti vo veku 7 až 15 rokov na Tulipánsky letný tábor, ktorý sa uskutoční 10. – 16. júla 2023. Viac informácií na webovej stránke Spoločenstva www.tulipanci.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy