FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   27. 06. – 04. 07. 2021

27.06. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Viliam Paulis, mesačná sv. omša

28.06. Pondelok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,spomienka/vigília slávnosti
18:00 + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša
29.06. Utorok SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť
18:00 Za farníkov
30.06. Streda Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľub. spomienka
06:30 + Marián a Silvia
01.07. Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci
18:00 + Dušan Lauko a Jozef Krajčír, 20. výročie
02.07. Piatok NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, sviatok
18:00 + Za zosnulú rodinu Krajčírovú a Laukovú
03.07. Sobota SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok / vigília nedele
18:00 + Jozef Vágai, mesačná sv. omša
04.07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Lukáš Beňo, 3. výročie

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. omšami, chorých prídem vyspovedať v piatok od 9:00 hod.

Na budúci rok plánujem slávnosť sviatosti Birmovania. Kto je pokrstený, ešte neprijal túto sviatosť a má viac ako 13 rokov (budúci ôsmy ročník ZŠ a vyššie), môže požiadať o túto sviatosť vyplnením prihlášky, ktorú nájde vzadu na stolíku a prinesie osobne cez týždeň po večerných sv. omšiach do kancelárie Farského úradu.

Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.