FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  02. – 09. 07. 2023

02. 07. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Emil Kisý, nedožitých 90 rokov

03. 07. Pondelok SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok
súkromná Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
04. 07. Utorok Féria/ vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00 + zosnulí z rodiny Galbavej
05. 07. Streda SV. CYRILA  A  METODA,  SLOVANSKÝCH  VIEROZVESTOV, slávnosť
08:00

10:00 v Nitre

+ Teofil Čurgali, mesačná sv. omša

Sv. omša na Svätoplukovom námestí v Nitre

06. 07. Štvrtok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
18:00

 

+ Michal Minár a Eva Šunderlíková

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

07. 07. Piatok Prvý piatok – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:00 + František a Paulína Čápekoví a synovia Štefan, František a Jozef s manželkami
08. 07. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
07:00 + Ladislav Bíro, mesačná sv. omša
09. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

 

Minulú nedeľu sa uskutočnil Farský deň. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní, príprave a priebehu. Ďakujem všetkým, ktorí ste ho podporili modlitbou, obetou, finančne i sponzorskými darmi. Ďakujem starostovi obce a zamestnancom obecného úradu za požičanie stolov, lavíc a stanu. Ďakujem všetkým, ktorí ste priniesli sladké či slané pochutiny. Ďakujem všetkým obsluhujúcim i mladým, ktorí pripravili a realizovali program pre deti. Ďakujem všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa tohto farského podujatia a verím, že si niečo podobné zopakujeme, aby sme vytvárali požehnané spoločenstvo prostredníctvom priateľských rozhovorov.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok doobeda.

Do sakristie som dal vyrobiť a namontovať vstavanú skriňu v hodnote 2 045,-€.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 350,-€, v zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sumou 420,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

V rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva Biskupstvo Nitra veľkých aj malých, mladých aj starých v pondelok 3. júla 2023 na nenáročné turisticko-pútnické podujatie so zastávkami pri pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím, spojené so zbieraním pečiatok do pútnických pasov, na základe ktorých na záver putovania na Nitrianskom hrade dostane každý pútnik certifikát o absolvovaní cesty, odznak  a  voľnú vstupenku do areálu Nitrianskeho hradu. Putovanie začína pri Kostole sv. Michala v Dražovciach o 10:00 hod. Trasa vedie cez areál Zoborského kláštora v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada – prehliadka, areál kasární pod Zoborom a Skanzen Archeologického ústavu SAV na Martinskom vrchu, Reliéf sv. Cyrila a Metoda pri OC Promenada Living Park, Svätoplukovo námestie pri Svätoplukovom meči, Pribinovo námestie pri soche kniežaťa Pribinu a končí na Nitrianskom hrade pri súsoší sv. Cyrila a Metoda o 15:00 hod., kde účastníci obdržia od nitrianskeho biskupa, nitrianskeho župana a nitrianskeho primátora diplomy, odznaky a darček. Všetci sú srdečne vítaní.

Informačný servis nitrianskej diecézy