FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  26. 06  – 03. 07. 2022

 

26. 06. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša

Za farníkov

27. 06. Pondelok Sv. Ladislava, ľubovoľná spomienka
10:45 + Alžbeta Rigová, rod. Kudryová, pohrebná sv. omša
28. 06. Utorok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spom. / vigília slávnosti
18:00

 

+ Štefan Krajčík, Pavlína a ich deti

       Po sv. omši liturgický nácvik na birmovku

29. 06. Streda SV. PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV, slávnosť
18:00 Za farníkov
30. 06. Štvrtok Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľub. spomienka
18:00

19:00

+ rodičia Chochuloví a Bielickí

       Spoločné spovedanie birmovancov

01. 07. Piatok Féria
18:00 + Ignác, František, Michal a ich manželky
02. 07. Sobota NÁVŠTEVA PREBL. PANNY MÁRIE, sviatok / BIRMOVKA
08:30 Za birmovancov a ich rodiny
03. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

+ Ján a zosnulí z rodiny Hrnčárovej

       Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za farníkov

 

V utorok 28. júna 2022 bude po večernej sv. omši v kostole stretnutie všetkých birmovancov. Vo štvrtok o 19:00 budeme 4. kňazi spovedať birmovancov a ich rodinných príslušníkov.

Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla je prikázaným sviatkom a po sv. omšiach v utorok a v stredu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok až piatok trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok od 9:00 hod.

Ďakujem členom Zväzu Záhradkárov za upravenie farského vinohradu. Ďakujem vám za milodary, pre potreby farnosti ste prispeli sumou 255,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy