FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   04. – 11. 07. 2021

04.07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Lukáš Beňo, 3. výročie

05.07. Pondelok SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť
08:00

10:00

+ Anton Šebo a manželka Alžbeta

Sv. omša na Svätoplukovom námestí v Nitre

06.07. Utorok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
18:00 + Ignác, František a Michal Štefankoví s manželkami
   07.07. Streda Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza, ľub. spomienka
06:30 + Vojtech Šatura, syn Jozef a Stanislav
08.07. Štvrtok Féria
18:00 + Peter Varga, mesačná sv. omša
09.07. Piatok Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, ľub. Spomienka
18:00 + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša
10.07. Sobota Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
14:00 + Štefan, rodičia Hruškoví a Ivanoví a starí rodičia
11.07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Mária a Pavol Ábeloví, syn Jozef a st. rodičia z oboch strán

Za farníkov

Biskupstvo Nitra nás pozýva na púť k sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú sv. omšu na Svätoplukovom námestí v Nitre 5. júla 2021 o 10:00 celebruje Mons. Stanislav Gadecki, arcibiskup-metropolita v Poznaní, predseda Poľskej konferencie biskupov.

V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sme prispeli sumou 375,-€. Nech Vám Pán odmení vašu štedrosť svojimi milosťami!

Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021.

Na budúci rok plánujem slávnosť sviatosti Birmovania. Kto je pokrstený, ešte neprijal sviatosť birmovania a má viac ako 13 rokov (budúci ôsmy ročník ZŠ a vyššie), môže požiadať o túto sviatosť vyplnením prihlášky, ktorú nájde vzadu medzi katolíckou tlačou a prinesie osobne cez týždeň po večerných sv. omšiach do kancelárie Farského úradu.

V sobotu 10. júla príde partia mladých ľudí – priatelia MŠKW, ktorí sa venujú štúdiu Teológie tela od Jána Pavla II., preto bude sv. omša o 14:00.

V piatok 23. júla 2021 k nám zavítajú relikvie svätých košických mučeníkov.

Farské hody budeme sláviť v tomto roku v nedeľu 12. septembra 2021.