FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  03. – 10. 07. 2022

 

03. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

11:30

+ Ján a zosnulí z rodiny Hrnčárovej

       Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za farníkov

Požehnanie dopravných prostriedkov

04. 07. Pondelok Sv. Alžbety Portugalskej, ľub. spomienka / vigília slávnosti
18:00

 

+ Lukáš Beňo, 4. výročie

       Po sv. omši stretnutie pobirmovaných na fare

05. 07. Utorok SV. CYRILA  A  METODA,  SLOVANSKÝCH  VIEROZVESTOV, slávnosť
08:00

 

+ Igor Oravský, mesačná sv. omša

       O 10:00 sv. omša na Svätoplukovom námestí v Nitre

06. 07. Streda Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
06:30 + Dagmar Táborská a Táňa Rolfesová, mesačná sv. omša
07. 07. Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci – Za rehoľné povolania
18:00 + sr. Bernarda, nedožitých 90. rokov
08. 07. Piatok Féria
18:00 Poďakovanie za 18 rokov Veroniky a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre ňu
09. 07. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie
07:00 Na úmysel ordinára
10. 07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

Za farníkov

 

Keďže začína čas prázdnin a dovoleniek, dnes o 11:30 hod. požehnám za kostolom pred farou na Kaplanovej ulici dopravné prostriedky (autá, motorky, bicykle, kolobežky), ktoré budeme používať nielen cez leto, aby nás Pán chránil na všetkých cestách, kam pôjdeme.

V pondelok večer po vigílnej sv. omši zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda bude stretnutie pobirmovaných birmovancov na fare alebo na farskom dvore.

V utorok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude sv. omša len o 8:00 hod. Všetci sme totiž srdečne pozvaní, podľa možností, na slávnostnú sv. omšu na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu sviatosti birmovania. Ďakujem vám aj za milodary – pre potreby farnosti ste prispeli sumou 330,-€ a v zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sumou 365,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy