FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  09. – 16. 07. 2023

 

09. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

10. 07. Pondelok Féria
súkromná + Amália Pavlisová, nedožitých 90 rokov, Anton a Veronika
11. 07. Utorok SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok
18:00 + starí rodičia Chochuloví a Bielickí
12. 07. Streda Féria
06:30 + Božena Cabáneková, mesačná sv. omša
13. 07. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Ignác, František a Michal Štefankoví s manželkami

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

14. 07. Piatok Féria
18:00 + Jozef Bojda, nedožitých 80 rokov
15. 07. Sobota Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
07:00 + Michal Remenár, Jozef Molnár, Jiří Bujnoch
16. 07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Lukáš Beňo, 5. výročie, Agneša a Štefan Škoricoví

 

V predsieni kostola bude opäť zošit, do ktorého môžete písať svoje modlitby (chvály, vďaky, prosby), ktoré budú vyslovené počas štvrtkovej moderovanej Eucharistickej adorácie.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 295,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Farnosť Topoľčianky nás pozýva na 337. Škapuliarsku púť v dňoch 12. – 16. júla 2023. Viac informácii na plagáte.

Informačný servis nitrianskej diecézy