FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   11. – 18. 07. 2021

11.07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Mária a Pavol Ábeloví, syn Jozef a st. rodičia z oboch strán

Za farníkov

12.07. Pondelok Féria
súkromná + Anna Ďuranová, mesačná sv. omša
13.07. Utorok Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka
18:00 + Elemír Kotlár
   14.07. Streda Sv. Kamila z Lellisu, kňaza, ľubovoľná spomienka
06:30 + Júlia Révayová, nedožitých 70 rokov
15.07. Štvrtok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
16.07. Piatok Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
18:00 + Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša
17.07. Sobota Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, sviatok
08:00 + Ľudovít a Hedviga Štefankoví
18.07. Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Pavlína Peťovská, výročná sv. omša

Za farníkov

 

Biskupstvo Nitra a farnosti mesta nás pozývajú 16. júla 2021 na púť ku cti sv. Andreja-Svorada, patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Rada pre mládež a univerzity pri KBS organizuje v dňoch 12. – 21. júla 2021 súťaž pre mladých s názvom “Nebuď OFF poď do OF!”. Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec ako aj tímy s najviac 5 členmi. Viac informácií nájdete na stránke mladez.kbs.sk a na sociálnej sieti Facebook:  https://www.facebook.com/Objavsvojufarnost.

Na budúci rok plánujem slávnosť sviatosti Birmovania. Kto je pokrstený, ešte neprijal sviatosť birmovania a má viac ako 13 rokov (budúci ôsmy ročník ZŠ a vyššie), môže požiadať o túto sviatosť vyplnením prihlášky, ktorú nájde vzadu medzi katolíckou tlačou a prinesie osobne cez týždeň po večerných sv. omšiach do kancelárie Farského úradu.

V piatok 23. júla 2021 k nám zavítajú relikvie svätých košických mučeníkov.

Farské hody budeme sláviť v tomto roku v nedeľu 12. septembra 2021.

Ak Pán Boh dá, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2021 plánujeme púť do Šaštína na stretnutie so sv. otcom, pápežom Františkom.