LITURGICKÝ KALENDÁR

A ÚMYSLY SV. OMŠÍ              

12. 07. 2020 Nedeľa    15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00

10:00

   Za farníkov

+ Rozália Paulisová, mesačná sv. omša

13. 07. 2020 Pondelok    Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka   
   — nebude sv. omša —
14. 07. 2020 Utorok    Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľubovoľná spomienka   
   — nebude sv. omša —
15. 07. 2020 Streda    Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
   — nebude sv. omša —
16. 07. 2020 Štvrtok    Preblahoslav. Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka   
18.00    + Jozef Bojda a rodičia z oboch strán
17. 07. 2020 Piatok    Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
18.00    + Ladislav a Františka Cibuloví
18. 07. 2020 Sobota    Panny Márie, ľubovoľná spomienka   
8.00    + Stanislav Beňo, mesačná
19. 07. 2020 Nedeľa    16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00

10:00

   Za farníkov

+ Jozef Jančík, mesačná

16. júla si otec biskup Viliam pripomína 15 rokov od svojej biskupskej vysviacky. Myslime na neho v modlitbách, aby ho Pán naďalej požehnával a posilňoval.

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla prijal z rúk otca biskupa Viliama náš farník Štefan Jančuš ministérium (službu) akolytátu a stal sa tak akolytom. Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri sv. omši. Okrem toho, ako mimoriadny vysluhovateľ podáva sv. prijímanie vtedy, keď je to potrebné. Do jeho liturgicko-pastoračnej náplne patrí aj podávanie sv. prijímania mimo sv. omše, prinášanie sv. prijímania chorým do ich príbytku. V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie (CIC 943). Na starosti má prípravu oltára a posvätných nádob (VSRM 65). Po sv. prijímaní, ak nie je prítomný diakon, akolyta očistí (purifikuje) posvätné nádoby a usporiada ich (VSRM 147).

Dňa 31.07.2020 pozývam lektorov našej farnosti, ktorí čítavajú lekcie počas sv. omší, na stretnutie, ktoré sa uskutoční na fare po večernej sv. omši. Na toto stretnutie pozývam aj nových, ktorí by pocítili v sebe túžbu takýmto spôsobom slúžiť rodine veriacich.