FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  10. – 17. 07. 2022

 

10. 07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

Za farníkov

11. 07. Pondelok SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok
súkromná Na úmysel ordinára
12. 07. Utorok Féria
súkromná Na úmysel ordinára
13. 07. Streda Féria
súkromná Na úmysel ordinára
14. 07. Štvrtok Féria
18:00 + Štefan Hudec, 1. výročie
15. 07. Piatok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Jozef Bojda
16. 07. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
07:00 + Vladimír Staňo, mesačná sv. omša
17. 07. Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

 

Do stredy nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Od zajtra, 11. júla sa začne reštaurovať náš píšťalový organ v kostole. Z tohto dôvodu sa odmlčí na 4 mesiace, približne do 11. novembra, kedy ho budeme počuť už obnovený. Ďakujem pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za schválenie a poskytnutie finančného príspevku 5 300,-€ formou dotácie na spomínané reštaurátorské práce.

Nitriansky biskup Viliam Judák nás pozýva na slávnostnú sv. omšu v ruinách Zoborského kláštora, ktorú bude celebrovať 15. júla 2022 o 19:00 hod. Viac informácii nájdete na plagáte.

Farnosť Topoľčianky nás pozýva na Škapuliarsku púť v dňoch od 13. do 17. júla. Podrobný program púte nájdete na plagáte.

Ďakujem vám za milodary – pre potreby farnosti ste prispeli za minulý týždeň sumou 380,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy