FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  16. – 23. 07. 2023

 

16. 07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Lukáš Beňo, 5. výročie, Agneša a Štefan Škoricoví

17. 07. Pondelok Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, hlavných patrónov nitrianskej diecézy, sviatok
súkromná + Vilma Peťovská, mesačná sv. omša
18. 07. Utorok Féria
18:00 + Štefan Hruška a rodičia Hruškoví a Ivanoví
19. 07. Streda Féria
súkromná + Iveta Füstenzellerová
20. 07. Štvrtok Féria
17:00 + František a Katarína Jančioví, 30. výročie
21. 07. Piatok Féria
súkromná + Ján Hotový, mesačná sv. omša
22. 07. Sobota SV. MÁRIE  MAGDALÉNY, sviatok
súkromná + František Poništ
23. 07. Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Anton Šebo, 1. výročie

+ Ján Hrnčár a zosnulí z rodiny

 

Nasledujúce dva týždne nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli či už do pokladničky alebo na účet spolu sumou 300,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

V sobotu 22. júla 2023 sa uskutoční už po jedenásty raz pochod „Hrdí na rodinu“. Podujatie sa začne o 15:00 hod. na Jakubovom námestí v Bratislave. Všetci veriaci – laici, zasvätení i kňazi sú srdečne pozvaní k účasti. Táto akcia je vždy pokojná bez protestov a jej cieľom je vyjadrenie krásy a pravdy o rodine. Tento rozmer sa podarilo udržať už desať ročníkov. Mottom tohto ročníka je vysmievaná pravda: „Manželstvo chráni deti!“

Katolícka cirkev bude v nedeľu 23. júla 2023 sláviť už po tretí raz Svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež František vybral preň ako ústrednú tému verš z Lukášovho evanjelia: „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Biskupi Slovenska pozývajú farnosti, spoločenstvá, rehole a organizácie k zapojeniu sa do jeho slávenia.

Informačný servis nitrianskej diecézy