FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   18. – 25. 07. 2021

18. 07. Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Pavlína Peťovská, výročná sv. omša

Za farníkov

19. 07. Pondelok Féria
súkromná Poďakovanie za 14 rokov manželského života Štefana a Moniky a prosba o ďalšie milosti
20. 07. Utorok Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
18:00 Zosnulí z rodiny Hrnčárovej
   21. 07. Streda Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spomienka
06:30 + Štefan Peťovský a Stanislav Šatura
22. 07. Štvrtok SV. MÁRIE MAGDALÉNY, sviatok
18:00 + Tomáš a kňaz Ernest
23. 07. Piatok SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
18:00 + manželia Šantaví a svokra, manželia Búšoví a Ceboví
24. 07. Sobota Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka
08:00 + Kamil Dubeň, nedožitých 70 rokov
25. 07. Nedeľa 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

V piatok 23. júla 2021 k nám zavítajú relikvie svätých košických mučeníkov. Okrem sv. omše bude aj sprievodný program, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní.

Na budúci rok plánujem slávnosť sviatosti Birmovania. Kto je pokrstený, ešte neprijal sviatosť birmovania a má viac ako 13 rokov (budúci ôsmy ročník ZŠ a vyššie), môže požiadať o túto sviatosť vyplnením prihlášky, ktorú nájde vzadu medzi katolíckou tlačou a prinesie osobne cez týždeň po večerných sv. omšiach do kancelárie Farského úradu.

Farské hody budeme sláviť v tomto roku v nedeľu 12. septembra 2021.

Ak Pán Boh dá, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2021 plánujeme púť do Šaštína na stretnutie so sv. otcom, pápežom Františkom.