FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  23. – 30. 07. 2023

 

23. 07. Nedeľa 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Anton Šebo, 1. výročie

+ Ján Hrnčár a zosnulí z rodiny

24. 07. Pondelok Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka
súkromná Na úmysel celebranta
25. 07. Utorok SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok
18:00 + Gabriel Szorád, mesačná sv. omša
26. 07. Streda Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
súkromná Za živé a zosnulé Anny
27. 07. Štvrtok Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
17:00 + Terézia Kováčová, mesačná sv. omša
28. 07. Piatok Féria
súkromná Na úmysel celebranta
29. 07. Sobota Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
súkromná Za farníkov
30. 07. Nedeľa 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ z rodiny Minárovej

+ Dušan Vindiš, mesačná sv. omša

 

Nasledujúci týždeň nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Katolícka cirkev slávi dnes 23. júla 2023 už po tretí raz Svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež František vybral preň ako ústrednú tému verš z Lukášovho evanjelia: „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50).

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Lehote nás pozýva na 30. výročnú Mariánsku púť, ktorá sa uskutoční 30. júla 2023 so začiatkom o 10:00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude doc. Róbert Horka, PhD., prodekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.

Rímskokatolícka farnosť Nitra – Kalvária a pátri verbisti nás pozývajú na púť k Matke Božej, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13. augusta 2023. Podrobný program nájdete na plagáte na nástenke.

Informačný servis nitrianskej diecézy