FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  30. 07. – 06. 08. 2023

 

30. 07. Nedeľa 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ z rodiny Minárovej

+ Dušan Vindiš, mesačná sv. omša

31. 07. Pondelok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
súkromná + Anna Ďurčeková, nedožitých 100 rokov a manžel Alexander
01. 08. Utorok Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Jozef
02. 08. Streda Féria – Porciunkulové odpustky
06:30 + Teofil Čurgali, mesačná sv. omša
03. 08. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Jozef a Emília Klačmanoví, Jozef a Mária Šavlíkoví a rodičia z oboch strán

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

04. 08. Piatok Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka – Prvý piatok
18:00 + Roman Štefanka, 2. výročie a syn Roman
05. 08. Sobota Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka – Prvá sobota
07:00

 

+ Ladislav Bíro, mesačná sv. omša

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

06. 08. Nedeľa 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – PREMENENIE  PÁNA
08:00

10:00

 

+ Štefan, Júlia, Štefan a Jozef

+ Stanislav Beňo

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

 

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok doobeda.

V stredu sa úplné odpustky udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Verím v Boha) počas návštevy baziliky menšej, katedrálneho kostola, farského kostola alebo františkánského chrámu.

Rímskokatolícka farnosť Nitra – Kalvária a pátri verbisti nás pozývajú na púť k Matke Božej, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13. augusta 2023. Podrobný program nájdete na plagáte na nástenke.

Informačný servis nitrianskej diecézy