FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  06. – 13. 08. 2023

 

06. 08. Nedeľa 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – PREMENENIE  PÁNA
08:00

10:00

 

+ Štefan, Júlia, Štefan a Jozef

+ Stanislav Beňo

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

07. 08. Pondelok Féria
súkromná + Vilma Peťovská, mesačná sv. omša
08. 08. Utorok Sv. Dominika, kňaza, spomienka
18:00 + Jozef, nedožitých 80 rokov a rodičia z oboch strán
09. 08. Streda SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
06:30 + Jozef Purdiak
10. 08. Štvrtok SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA, sviatok
18:00 + Magdaléna, mesačná sv. omša
11. 08. Piatok Sv. Kláry, panny, spomienka
17:00 + Valent a Júlia Bencoví
12. 08. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
07:00 + Božena Cabáneková, mesačná sv. omša
13. 08. Nedeľa 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

(10:00 – Nitra)

Za zdravie a Božiu posilu pre rodinu Sedlákovú a Garau

Sv. omša v Nitre na Kalvárii – za farníkov

 

Vo štvrtok 10.08. bude sv. omša bez Eucharistickej adorácie a v piatok 11.08. bude sv. omša o 17:00 hod. Tieto sv. omše budú celebrovať iní kňazi z dôvodu, že sa v tom čase chystám na púť k sv. Filoméne do Spišského Podhradia.

Farnosť Nitra – Kalvária a pátri Verbisti nás srdečne pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Kalváriu v Nitre v dňoch 12.-13. augusta 2023. Je zabezpečený bohatý program pre deti, rodiny, mládež, pre slovensky i maďarsky hovoriacich pútnikov. Hlavné sv. omše budú sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, jeho pomocný biskup Mons. Peter Beňo a sv. omšu v maďarskom jazyku biskup zo Szombathely Mons. Székely János. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke a na webovej stránke Farnosti Nitra – Kalvária. Z dôvodu tejto púte k Matke Božej nebude na budúcu nedeľu vo farnosti sv. omša o 10:00 hod.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli za posledné tri týždne spolu sumou 700,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy