FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   08. – 15. 08. 2021

08. 08. Nedeľa 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Pavel Krajčo a rodičia Pavol a Alžbeta

Za farníkov

09. 08. Pondelok SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
súkromná + Rozália a Tibor Paukovičoví
10. 08. Utorok SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA, sviatok
18:00 + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša
   11. 08. Streda Sv. Kláry, panny, spomienka
06:30 + Peter, Štefan a Tomáš Sopkovčíkoví
12. 08. Štvrtok Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľub. spomienka
18:00 + Dominik Ševčík
13. 08. Piatok Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, ľub. spomienka
18:00 + Júlia, 40. výročie, Valent, 4. výročie a zosnulí z rodiny Bencovej
14. 08. Sobota Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
08:00 + Genovéva a Štefan Hudecoví, mesačná sv. omša
15. 08. Nedeľa NANEBOVZATIE PREBL. PANNY MÁRIE, slávnosť
08:00

10:00

+ Mária Ábelová, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

V rámci tradičnej púte k Matke Božej na Kalváriu v Nitre sa dňa 14. a 15. augusta uskutoční Diecézna púť rodín s programom pre rodiny, ktorá bude zavŕšená slávnostnou sv. omšou celebrovanou Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom.

Máme objednaný 62-miestny autobus na 15. septembra 2021 do Šaštína na stretnutie s pápežom Františkom. Pripomínam, že na toto stretnutie môžu ísť len ľudia zaočkovaní proti Covidu-19. Zapisovať sa môžete v sakristii po sv. omšiach.

Sekretariát KBS pozýva dobrovoľníkov: Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1.000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1.000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky info aj prihlášku nájdete na linku: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte.

Pápežské misijne diela nás pozývajú zapojiť sa do prípravy duchovnej kytice pre pápeža Františka. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka.