FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  13. – 20. 08. 2023

 

13. 08. Nedeľa 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

(10:00 – Nitra)

Za zdravie a Božiu posilu pre rodinu Sedlákovú a Garau

Sv. omša v Nitre na Kalvárii – za farníkov

14. 08. Pondelok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.
11:00 + Štefan Hačko
15. 08. Utorok NANEBOVZATIE  PREBLAHOSLAVENEJ  PANNY  MÁRIE, slávnosť – prikázaný sviatok
06:30

18:00

Za farníkov

+ Otto Močko, 7. výročie

16. 08. Streda Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
06:30 Poďakovanie za 50 rokov života Vladimíra a prosba o zdravie a Božie milosti preňho
17. 08. Štvrtok Féria
18:00 + František Varga a rodičia z oboch strán
18. 08. Piatok Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Heleny
19. 08. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
07:00 + Pavol a Júlia Lavoví
20. 08. Nedeľa 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Anna Bírová, 4. výročie a manžel Štefan

Za farníkov

 

V pondelok navštívi našu farnosť Hnutie Svetlo–Život, ktorého členovia budú mať v našom kostole svoj formačný program. O 11:00 hod. budú sláviť sv. omšu, ktorej sa môžu zúčastniť aj veriaci z nášho farského spoločenstva. Takže všetci, ktorí môžete, ste srdečne pozvaní.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 235,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Spojená katolícka škola, so sídlom Farská 19, Nitra vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: učiteľ / učiteľka v Materskej škole sv. anjelov strážcov. Záujemcovia si bližšie informácie môžu pozrieť na internetových stránkach školy www.msfarskanr.sk, www.zsfarskanr.sk, www.gcm.sk.

Spoločenstvo Sion a farnosť Terany nás srdečne pozývajú na 6. ročník kresťanského hudobného festivalu Hontfest, ktorý sa uskutoční 26. augusta 2023 na amfiteátri v Dudinciach od 13:00 hod.  Okrem spevu a hudby, sú pripravené aj rôzne iné aktivity: hovorené slovo, diskusný stan, program pre deti a iné. Medzi hudobnými hosťami vystúpi Sima Magušinová, LCH Live, Ego a ďalší skvelí interpreti.  Vstup je voľný.

Informačný servis nitrianskej diecézy