FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   02. – 09. 01. 2022

02. 01. Nedeľa DRUHÁ  NEDEĽA  PO  NARODENÍ  PÁNA
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

+ zosnulí rodičia Balkoví a Spáčoví

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

03. 01. Pondelok Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
Súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre Editu a Adriánu
04. 01. Utorok Féria
17:00

18:00

       spovedanie

+ Ladislav Štefanka, syn Roman a vnuk Roman

05. 01. Streda Féria / vigília slávnosti
17:00

18:00

       spovedanie

Za zdravie Petra a Jozefa

06. 01. Štvrtok ZJAVENIE  PÁNA, slávnosť
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

od 14:00

+ Dagmar Táborská, mesačná sv. omša a manžel Jozef

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

       požehnávanie nahlásených príbytkov

07. 01. Piatok Prvý piatok v mesiaci – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
od 09:00

16:00

18:00

       spovedanie chorých

       spovedanie najmä pre birmovancov

+ Michal a Mária

08. 01. Sobota Féria / vigília nedele
18:00 + Jozef Lauko, 1. výročie
09. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

Za farníkov

+ Jozef Buch, 1. výročie, Milan a Anna, mesačná sv. omša

       možnosť prijatia Eucharistie

Sv. omše 06. a 09. januára o 10:00 hod. budeme vysielať online (YouTube, Farnosť Lužianky) a po sv. omši môžete prísť na sv. prijímanie, ktoré budem podávať v kostole do 11:30 hod.

Kto má záujem dať si požehnať svoj príbytok, nech sa nahlási v sakristií alebo telefonicky na farskom čísle 037/778 34 83. Požehnávať budem chodiť vo štvrtok 06. januára od 14:00 hod.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok a v stredu hodinu pred sv. omšou, v piatok dve hodiny pred sv. omšou. V piatok pozývam na sv. spoveď zvlášť birmovancov s animátormi (16:00 – 1. skupinka, 16:30 – 2. skupinka, 17:00 – 3. skupinka a 17:30 – 4. skupinka). Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok od 9:00 hod.

Prosím veriacich, ktorí upratujú kostol, aby ma počkali po sv. omši v stredu večer, alebo vo štvrtok po prvej sv. omši. Vopred ďakujem.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti, či už osobne, alebo formou prevodu na farský účet (SK28 0900 0000 0002 3510 3928). Za minulý týždeň ste prispeli spolu sumou 840,-€. Na novoročnú farskú oferu ste prispeli sumou 565,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!