FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  14. – 21. 01. 2024

14. 01. Nedeľa 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Milan Golema, mesačná sv. omša

15. 01. Pondelok Féria
súkromná + Ján Hazucha, 35. výročie
16. 01. Utorok Féria
18:00 + Ladislav Štefanka, syn Roman a vnuk Roman
17. 01. Streda Sv. Antona, opáta, spomienka
06:30 + Vilma Peťovská, mesačná sv. omša
18. 01. Štvrtok Za jednotu kresťanov
18:00

 

+ Jozef Pavlík

Po sv. omši Eucharistická adorácia

19. 01. Piatok Za jednotu kresťanov
16:30

18:00

18:45

eRko-stretko pre deti na fare

+ Eva Slováková, rodičia a starí rodičia

Stretnutie na fare o rôznych závislostiach

20. 01. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:00 + Ľudovít, Vladimír a zosnulí z rodiny
21. 01. Nedeľa 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova
08:00

10:00

+ Mária Maliová, 1. výročie

+ Stanislav Beňo, 4. výročie

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách, aby Pán medzi nami vytváral a upevňoval jednotu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

V piatok 19. januára sa o 18:45 hod., teda po sv. omši, uskutoční na fare stretnutie s členmi duchovného spoločenstva ľudí kráčajúcich po ceste uzdravovania. Pozvaný je každý, kto sa chce dozvedieť niečo nové o rôznych druhoch závislostí a hlavne o spôsoboch hľadania možností uzdravovania sa z nich.

Informačný servis nitrianskej diecézy