FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  15. – 22. 01. 2023

 

15. 01. Nedeľa 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Ernest a Katarína Bojdoví

+ Stanislav Beňo, 3. výročie

16. 01. Pondelok Féria
súkromná + Viliam Belovič, Jozef a Dagmar Táborskí
17. 01. Utorok Sv. Antona, opáta, spomienka
18:00 + Matej a Anna
18. 01. Streda Féria
06:30 + Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša
19. 01. Štvrtok Féria
18:00 + Ladislav Lakatoš
20. 01. Piatok Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18:00 + Tibor a Veronika Ábeloví
21. 01. Sobota Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
08:00 + Anton Šebo, mesačná sv. omša
22. 01. Nedeľa 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za Božie milosti a požehnanie pre rodinu Neviďanskú

Za farníkov

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách, aby Pán medzi nami vytváral a upevňoval jednotu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za uplynulý týždeň ste prispeli sumou 280,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!

Na nástenke nájdete plagát a aktivity VERUM Centra, ktoré je poradenským centrom pre rodiny. Jeho poslaním je slúžiť druhým a budovať zdravé vzťahy v rodinách. Venuje sa rodinám, jednorodičom, deťom a mladým ľuďom. Realizuje aktivity v oblastiach: prevencia, sprevádzanie, poradenstvo, podpora v kríze, dobrovoľníctvo, rozvoj kreativity. Ponúka kariérne prevádzanie študentov pri hľadaní vhodného štúdia a objavovaní poslania v živote. Organizuje podujatia spojené so vzdelávaním. Workshopy lektorujú odborníci v oblasti psychológie, medicíny, kariérneho poradenstva, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce a koučingu. Sídli na Piaristickej 8 v Nitre. V prípade záujmu môžete kontaktovať na stránke: verumcentrum.sk, FB VERUM Centrum, mail:verumcentrum@gmail.com al. telefonicky. Na nástenke je plán akcií a kontakt.

Informačný servis nitrianskej diecézy