FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  25. 02. – 03. 03. 2024

25. 02. Nedeľa 2. PÔSTNA  NEDEĽA
08:00

10:00

+ Dušan Vindiš, 1. výročie

+ Ladislav a Filoména Hotoví a syn Ján

26. 02. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
27. 02. Utorok Féria
18:00

 

+ Jozef Vágai

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

28. 02. Streda Féria
06:30

 

+ Ján Tatara, mesačná sv. omša

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

29. 02. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Anna Šaturová, mesačná sv. omša

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

01. 03. Piatok Féria – prvý piatok v mesiaci
09:00 – 12:00

16:30

17:15

18:00

 

Spovedanie nahlásených chorých

eRko-stretko pre deti na fare

Pobožnosť krížovej cesty – matky

+ Jozef Mada a rodičia z oboch strán

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

02. 03. Sobota Féria – prvá sobota v mesiaci
08:00

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

03. 03. Nedeľa 3. PÔSTNA  NEDEĽA
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Emília a Jozef Klačmanoví a rodičia z oboch strán

V utorok a v stredu po sv. omši je možnosť 20 minút zostať v tichu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Pozývam všetkých zotrvať istý čas pred Pánom v tomto čase milosti.

Ďakujem starým rodičom, ktorí sa predmodlievali pobožnosť Krížovej cesty v piatok. Nasledujúci piatok sa budú predmodlievať pobožnosť Krížovej cesty matky. Vopred ďakujem.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšou. Nahlásených chorých navštívim v piatok doobeda.

Lektori, ktorí nedostali rozpis služieb elektronicky, si ho môžu prevziať v sakristii.

Marec je mesiac úcty k sv. Jozefovi. Pred sv. omšami sa budeme modliť litánie s sv. Jozefovi. Pozývam nás všetkých zrieknuť sa v mesiaci marec pitia alkoholických nápojov, čo môžeme obetovať za tých, ktorí sú spútaní rôznymi závislosťami, nielen na alkohole.

Informačný servis nitrianskej diecézy