FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   28. 02. – 07. 03. 2021

28.02. Nedeľa   DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

Za farníkov

01.03. Pondelok   Féria
18:00 (súkromná)   + Jozef Vágai
02.03. Utorok   Féria
18:00 (súkromná)   Za zdravie a Božiu pomoc pre Sašku, Evu a Petra
03.03. Streda   Féria
18:00 (súkromná)   + Mária Paučírová
04.03. Štvrtok   Féria
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   + Peter Varga, mesačná sv. omša
05.03. Piatok   Féria
17:30 kríž. cesta a sv. omša cez YouTube   Krížovú cestu sa budú predmodlievať ženy – matky 

+ Pavlína Peťovská, mesačná sv. omša

06.03. Sobota   Féria
18:00 (súkromná)   + Jozef Mada, 8. výročie
07.03. Nedeľa   TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Viktor Králik, výročná sv. omša

 

Naďalej slúžim denne sväté omše súkromne. Svätú spoveď a sväté prijímanie vysluhujem tiež súkromne na požiadanie. Stačí zavolať na tel. číslo 037/778 34 83 a dohodneme sa. Počas dňa býva otvorená predsieň kostola na súkromnú modlitbu. Je tam možnosť zobrať si pôstnu krabičku, ktorej cieľom je zrieknuť sa niečoho v prospech chudobných.

Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti, či už osobne sumou 90,-€, alebo prostredníctvom prevodu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 sumou 120,-€. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

V týždni bude prvý piatok v mesiaci. Nahlásených chorých, ktorí nie sú v karanténe, ani nemajú Covid-19, prídem vyspovedať v piatok doobeda.

Po sv. omšiach v piatok a v nedeľu bude krátka Eucharistická poklona.

Ďakujem mužom, ktorí mi pomohli premiestniť sochu sv. Jozefa z podstavca na miesto pri oltári. Táto naša socha, ktorú budeme mať teraz trochu viac na očiach, nám pripomína prebiehajúci rok sv. Jozefa a od zajtra aj mesiac, ktorý je zasvätený úcte k tomuto veľkému svätému. Prosme sv. Jozefa, aby ochraňoval naše rodiny a vyprosoval nám, okrem mnohých potrebných milostí, aj šťastnú hodinu smrti.