• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • 2. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva 11.04.2021

FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   11. – 18. 04. 2021

11.04. Nedeľa   2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Božieho milosrdenstva
10:00 cez YouTube   Za farníkov
Po sv. omši do 11:45   Priebežne podávanie Eucharistie
12.03. Pondelok   Pondelok po 2. Veľkonočnej nedeli
súkromná + Štefan a Božena a deti Anton a Pavel
13.03. Utorok   Utorok po 2. Veľkonočnej nedeli
súkromná   + Jarolím Štefanka, dcéra Anna, 7. výročie
14.03. Streda   Streda po 2. Veľkonočnej nedeli
súkromná   + Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša
15.04. Štvrtok   Štvrtok po 2. Veľkonočnej nedeli
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   + Roman Nagy, mesačná sv. omša
Po sv. omši do 19:45   Priebežne podávanie Eucharistie
16.04. Piatok   Piatok po 2. Veľkonočnej nedeli
súkromná   + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
17.04. Sobota   Sobota po 2. Veľkonočnej nedeli
súkromná   Za farníkov
18.04. Nedeľa   3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:00 cez YouTube   + Pavlína Peťovská, mesačná sv. omša
Po sv. omši do 11:45   Priebežne podávanie Eucharistie

 

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz, splní predpísané podmienky (prijme Eucharistiu v milosti posväcujúcej, pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha, na úmysel Svätého Otca) a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Vo štvrtok a v nedeľu po odvysielaní sv. omše budem približne pol hodinu priebežne podávať pokrm pre večný život – Eucharistiu.

Dnes budú o 12:00 zvoniť zvony 10 minút za obete pandémie. Spomeňme si na nich tichou modlitbou – odporúčam modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti osobne alebo na účet spolu sumou 370,-€. V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 890,-€. Nech vám to zmŕtvychvstalý a milosrdný Pán odmení mnohorakými milosťami.