FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  20. – 27. 08. 2023

 

20. 08. Nedeľa 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Anna Bírová, 4. výročie a manžel Štefan

Za farníkov

21. 08. Pondelok Sv. Pia X., pápeža, spomienka
súkromná + Štefan, Peter, Tomáš Sopkovčíkoví a ostatní z rodiny
22. 08. Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18:00 Poďakovanie za životné jubileum tých, ktorí sa v tomto roku dožívajú 85 rokov
23. 08. Streda Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka
06:30 + Vojtech Šatura, deti Stanislav, Jozef, Mária a vnučka Marianna
24. 08. Štvrtok SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, sviatok
18:00

 

+ Gabriel Szorád, mesačná sv. omša

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

25. 08. Piatok Sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka
18:00 + z rodiny Schwarcovej a Štefankovej
26. 08. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
07:00 + Terézia Kováčová, mesačná sv. omša
27. 08. Nedeľa 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za zdravie a Božie milosti pre záhradkárov

Po prvej sv. omši požehnanie výstavy darov zeme v KD

Za farníkov

 

Daj som očalúniť lavice v kostole, dve lavičky pre miništrantov a sedes (kreslo) pre kňaza. Za materiál a prácu sme zaplatili 1 500,-€. Ružencové spoločenstvo prispelo sumou 500,-€.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 415,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Spojená katolícka škola, so sídlom Farská 19, Nitra vyhlasuje výberové konanie na pozície: učiteľ / učiteľka v Materskej škole sv. anjelov strážcov a učiteľ / učiteľka matematiky na Základnej škole sv. Svorada a Benedikta. Záujemcovia si bližšie informácie môžu pozrieť na internetových stránkach školy www.msfarskanr.sk, www.zsfarskanr.sk, www.gcm.sk.

Spoločenstvo Sion a farnosť Terany nás srdečne pozývajú na 6. ročník kresťanského hudobného festivalu Hontfest, ktorý sa uskutoční 26. augusta 2023 na amfiteátri v Dudinciach od 13:00 hod.  Okrem spevu a hudby, sú pripravené aj rôzne iné aktivity: hovorené slovo, diskusný stan, program pre deti a iné. Medzi hudobnými hosťami vystúpi Sima Magušinová, LCH Live, Ego a ďalší skvelí interpreti.  Vstup je voľný.

Informačný servis nitrianskej diecézy